Article highlighted

10 tips till dig som vill samverka bättre

Samverkan är ingen picknick. Ändå ofta helt nödvändigt. Här bjuder våra samverkansforskare på tio tips till dig som vill samverka bättre.

 1. En gemensam målbild är en grundförutsättning, likaså delad förståelse av gemensamma nyttor, förtroende, engagemang i processen och stegvisa resultat.
   
 2. Se till att alla berörda organisationer är involverade tidigt och etablera klara regler för samverkan mellan olika organisationer.
   

 3. Se till att "svåra frågor" kommer på bordet tidigt; skapa till exempel klarhet över vem som betalar för vad.
   

 4. Varje organisation behöver tydliga interna mål och skapa en tydlighet om ansvar mellan enheter eller avdelningar.
   

 5. Du och din organisation behöver vara kompromissvillig och var med och skapa bra förutsättningar för kommunikation och förståelse.
   
 6. Konflikter mellan era olika organisationers mål, synsätt och sätt att arbeta är en naturlig del av samverkan.
   
 7. Samverkande kan kräva mycket resurser för en organisation och det kan även vara jobbigt för de personer som företräder organisationerna.
   
 8. Det är en utmaning att både bevaka den egna organisationens intressen och samtidigt bidra till att samverka i god anda.
   
 9. Tänk på att alla organisationer bär med sig olika saker i sin form och historia.
   
 10. Tillit växer långsamt, ha tålamod!

När det blir lättare att pendla går huspriserna upp. Foto: News Øresund – Johan Wessman. © News Øresund.