Article highlighted

3 snabba frågor till Reidar Larsson om höstens innovationskurs

Kursen Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken riktar sig till ledare, och är till för att öka innovationskraften i kollektivtrafikbranschen. Här ställer vi tre snabba frågor till Reidar Larsson, samverkansstrateg på Samtrafiken, som tillsammans med K2 arrangerar kursen.

1. Vad ger kursen deltagarna?

Kursen ger deltagarna möjlighet att omsätta teoretisk kunskap i faktiska fall. Blandningen bland kursdeltagarna och den erfarenhet alla har med sig, gör att teori sätts in i faktiska situationer. Deltagarna utgör ett nätverk som består även när kursen är avslutad. Kursdeltagarna kommer att arbeta med valda projekt och genom den stöttning alla får av organisatörer och lärare ges man möjlighet till att nå resultat som kan bli bestående även efter avslutad kurs. Exempel på tidigare projekt som genomförts i kursen är ett test av en konceptbuss som fick mycket medial uppmärksamhet,  och en innovationsworkshop som även fick stort intresse.

Reidar Larsson på Samtrafiken

2. Varför är denna kurs så viktig för kollektivtrafikbranschen?

Kollektivtrafikbranschen står inför många nya utmaningar så väl i närtid som i framtiden. Utmaningar som till vissa delar är nya för den ”traditionella” kollektivtrafiken med tåg, buss och båt. Bilen i form av enskild egendom är på väg att suddas ut, och många använder bilen som en delad resurs. Detta är bara början om man betänker att autonoma fordon kommer, från singeltransporter till transporter med större antal resande.

3. Hur kan innovation skapa nytta?

Avancerad teknik måste kombineras med kreativitet för att skapa innovation. Historiskt har samverkan mellan traditionella aktörer inom tåg-, buss- och båttrafik skett genom samverkansorganisationen Samtrafiken. För att resenärerna även i framtiden ska erbjudas sömlöst resande även med nya aktörer kommer nya plattformar att behövas. För att uppnå sömlösa attraktiva tjänster måste branschen tänka nytt så att traditionell och ny kollektivtrafik sys ihop. Kursen erbjuder branschen ett utmärkt tillfälle för nytänkande.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2