Article highlighted

5 tips till dig som vill få fler att resa med kollektivtrafiken

Prognoser pekar på fortsatt ökning av bilresandet. Om andelen som reser kollektivt ska öka räcker det inte med att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Biltrafiken måste också bli mindre konkurrenskraftig. Här kommer våra fem bästa tips, baserad på forskning vid K2.

 

 1. Satsa på färre parkeringsplatser och ökade kostnader för bilparkering.
   
 2. Koncentrera kollektivtrafikutbudet till starka stråk.
   
 3. Prioritera kollektivtrafikens framkomlighet i vägnätet – egna körfält och prioritet i korsningar leder till ökad körhastighet och bättre komfort.  Det höjer också kollektivtrafikens status i förhållande till bilen och har positiv effekt på driftskostnader för kollektivtrafiken.
   
 4. Kom ihåg att inget enskilt styrmedel är bra nog utan ett paket av styrmedel och åtgärder är mest effektivt.
   
 5. Det har visat sig vara framgångsrikt att kombinera morötter och piskor. En sådan kombination är enligt forskningen mer effektiv än att endast göra förbättringar av kollektivtrafiken, möjligen också mer effektiv än att enbart införa styrmedel för att minska biltrafik.
   

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2