Article highlighted

Aktuell forskning på Transportforum

Transportforum i Linköping samlar forskare, konsulter, politiker och tjänstemän för att i två dagar diskutera investeringsbehov, tekniska lösningar, resenärers beteenden och vad som krävs för att ställa om till ett mer hållbart transportsystem.

Seminarium om gränsöverskridande kollektivtrafik i Öresundsregionen.

K2 medverkade på en rad seminarier på Transportforum och berättade om aktuell forskning som rör alltifrån implementering av nationella miljömål på regional och lokal nivå till gränsöverskridande kollektivtrafik i Öresundsregionen.

- Vår forskning visar att det saknas vägledning kring hur regionala och lokala trafikplanerare ska förhålla sig till alla olika mål de berörs av, vilka mål är mer prioriterade än andra? berättade K2:s Fredrik Pettersson-Löfstedt som medverkade i ett seminarium om Makt, planering och fördelning.

Jean Ryan berättade om en pågående studie av hur information till resenärer och biljettsystemen skiljer sig åt mellan Danmark och Sverige och hur det påverkar resenärer i Öresundsregionen.

- För ovana resenärer är det förvirrande med olika principer för prissättning och biljettköp. De ansvariga myndigheterna på den danska och den svenska sidan har också svårigheter att koordinera informationen till resenärerna i samband med trafikstörningar, berättade Jean Ryan.

Det är Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som varje år i januari samlar transportsverige för att diskutera angelägna frågor på transportområdet. För K2 utgör Transportforum både en viktig mötesplats för att knyta kontakter i branschen och en arena att sprida och diskutera aktuell forskning.

Attached files