Article highlighted

Äldre upplever goda transportmöjligheter

De flesta äldre i Sveriges storstadsregioner upplever att de har god tillgång till transportmöjligheter, det visar aktuell forskning från K2.

resenärer på väg till bussen


K2s Jean Ryan har studerat i vilken utsträckning äldre i Malmö, Göteborg och Stockholm kan genomföra de aktiviteter de önskar i sin vardag och om de upplever att de har tillgång till de transportmöjligheter de behöver. Underlaget utgörs av 1149 telefonintervjuer med respondenter i åldern 65-79 år som är bosatta i någon av Sveriges storstadsregioner.

- De flesta vi intervjuat upplever att de kan göra allt det de önskar en vanlig dag. De som upplever begränsningar anger i första hand att det är deras hälsa som utgör ett hinder, i andra hand att de saknar transportmöjligheter. Hälsa och transportmöjligheter hänger intimt samman för den här målgruppen, eftersom det ofta är av hälsoskäl de upplever att de inte kan köra bil eller resa kollektivt, berättar Jean Ryan som genomfört studien som en del av sitt doktorandprojekt.

Av intervjuerna framkommer att de äldre inte är en homogen grupp och att det krävs olika insatser för att möta de hinder några av dem upplever. Information och kunskap om hur kollektivtrafiken fungerar tycks dock utgöra en återkommande utmaning.

- De som upplever att de inte kan resa kollektivt anger ofta att de saknar kunskap, de vet till exempel inte hur de ska göra för att köpa biljetter och drar sig för resor som kräver byten, säger Jean Ryan.

Jean Ryan disputerade tidigare i våras vid Lunds universitet med avhandlingen Towards a capability approach to mobility: An analysis of disparities in mobility opportunities among older people. Jean fortsätter nu sina studier av äldres transportmöjligheter genom att, i samarbete med Rafael Pereira från Institute for Applied Economic Research (IPEA) i Brasilien, jämföra äldres upplevda tillgång till aktiviteter och transportmöjligheter med de transportmöjligheter mätmetoder som Open Trip Planner och GIS visar att äldre har tillgång till.

Du kan läsa mer om hur äldre i Sveriges storstadsregioner upplever sina transportmöjligheter i artikeln Disparities in mobility among older people: Findings from a capability-based travel survey som är publicerad i Transport Policy. Artikeln är tillgänglig ”open access” till och med den 3 juli 2019.

Attached files