Article highlighted

Att integrera jämställdhet i länstransportplanering

Slutredovisningen av forskningsprojektet Implementering av metod för jämställdhetskonsekvensbedömning är den senaste forskningsrapporten att ges ut i K2:s rapportserie.

Syftet med forskningsprojektet har varit att vidareutveckla en metod och bidra till kunskap för jämställdhetskonsekvensbedömning (JKB). Ett viktigt resultat av projektet är en handbok kallad "Nya perspektiv på transportplanering - en handbok om jämställdhetskonsekvensebedömning av transportplaner" som kommer att ges ut senare i vår. Projektledare är Lena Levin, K2/VTI.

Att integrera jämställdhet i länstransportplanering (K2 Research 2016:1)

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2