Article highlighted

Att lära sig planera och förstå kollektivtrafik

En av K2:s återkommande kurser är den om strategisk kollektivtrafikplanering. Kursen ger en inblick i kollektivtrafikens olika delar och pågår under två höstveckor, med ungefär en månads mellanrum.

Kursen gavs första gången 1996, initierad av Bengt Holmberg som var professor i kollektivtrafik vid Institutionen för teknik och samhälle på Lunds universitet. I dag är det Helena Svensson, utbildningsansvarig på K2 och från samma institution, som är kursledare.

– Vi vill bland annat skapa förståelse för olika aktörers roller och funktion inom kollektivtrafiken och försöker belysa många frågor utifrån flera aspekter. En liknande kurs ges även i Norge, av Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, och den andra kursveckan möts både svenskar och norrmän här i Lund. Att utbyta erfarenheter, skapa ett kontaktnät och lära av varandra över gränsen är fördelar med en gemensam kursvecka, säger Helena Svensson.

Från prissättning till miljöaspekter

Under kursen finns bland annat följande på schemat: planeringsförutsättningar, prissättning, finansiering, avtalsprocesser och miljöaspekter. Föreläsarna kommer från både Sverige och Norge och representerar konsultföretag, operatörer, samverkansorganisationer och Lunds universitet. Ett studiebesök i Köpenhamn genomförs också.

– Många av föreläsarna är bland de mest erfarna i landet inom sina respektive områden. Kursdeltagarna är över lag nöjda och kursen är populär. Ibland tvingas vi säga nej till deltagare, för att antalet platser är begränsat. Det är roligt att det går så bra och det känns verkligen som att vi träffat rätt med kursinnehållet. Deltagarna kommer i år främst från myndigheter och förvaltningar inom kollektivtrafiken, operatörer och kommuner, säger Helena Svensson.

Tre deltagarröster

Vi fångar några av kursdeltagarna och frågar om deras intryck av kursen:

– Kursen har varit bra. Den är bred och innehåller både teori och praktik, vilket jag tycker om. Att få inspel från flera håll, även från Norge den här veckan, är intressant. Innan jag gick kursen kunde jag lite om mycket men nu kan jag lite mer om mycket! Jag har breddat min kunskap och har fått idéer från många håll, säger Magnus Olsson som arbetar som trafikutvecklare på Keolis.

– Kursen har varit väldigt bra och intressant, även om det ibland varit tufft med långa dagar och mycket kunskap att ta in. Det är viktigt att mötas över den svensk-norska gränsen och lyssna på andras erfarenheter. Det gäller att tänka utanför boxen och tänka framåt och då är det bra att få fler perspektiv; det ger ett mer nyanserat sätt att hitta lösningar. Kursen har gett mig kontakter, kunskap och perspektiv. Och så har jag fått öva på svenska, säger Hamid Ibrahim från Statens Vegvesen i Norge.

Anna Rakic arbetar med fastighetsrättsliga frågor på Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting. Hon blev rekommenderad att gå kursen av några kollegor, trots att kursens innehåll inte riktigt motsvarar hennes arbetsområde.

– Kursen har gett mig ökad förståelse för kollektivtrafiken och för mina kollegors arbete. Det har varit jätteintressant och jag har redan haft nytta av mycket av det vi lärt oss. Jag har fått en djupare inblick i kollektivtrafiken och hoppas kunna hjälpa mina kollegor bättre framöver, säger hon.