Article highlighted

Beslut taget på vägen mot nya K2-projekt

Under 2017 pågår arbetet med att ta fram nya forskningsprojekt som kan genomföras inom ramen för K2 under perioden 2018-2019. Nu har nio skisser valts ut utifrån 30 inkomna projektskisser. Dessa ska nu utvecklas till färdiga projektförslag.

På basis av utvärderingen beslutade K2:s styrelse den 3 maj 2017 om nio projektskisser som erbjuds att gå vidare till steg två.

Projektskisser som går vidare:

 • Upphandling, uppföljning och konkurrens i kollektivtrafiken: ett förslag för att öka kunskapen för bättre kontraktsdesign och persontransporter
  ​Projektledare: Andreas Vigren, VTI
   
 • Kollektivtrafikmarknader bortom kontrakt: marknadsanalys, allmän trafikplikt, upphandling och kommersiella initiativ
  Projektledare: Alexander Paulsson, VTI
   
 • Effekter av kollektivtrafik – empiriska studier av tillgänglighet till lika möjligheter i lokal och regional utveckling
  Projektledare: Helena Bohman, Malmö högskola
   
 • Hur kan kollektivtrafiken bidra till tillgänglighet och social rättvisa? En studie av marginaliserade gruppers mobilitet i svenska storstäder
  Projektledare: Jessica Berg, VTI
   
 • Markvärdeöverföring som modell för finansiering av infrastruktur för kollektivtrafik i Sverige
  Projektledare: Lina Olsson, Malmö högskola
   
 • Att återuppfinna kollektivtrafik i en framtid av Smart mobilitet: Roller, strategier och samverkansformer för att kollektivtrafik och delad mobilitet ska utvecklas och komplettera varandra
  Projektledare: Claus Hedegaard-Sörensen, VTI
   
 • “What you see is where you get”: Hur kan resenärers beslutsfattande stödjas av ett kartcentrerat gränssnitt baserat på geotemporal selektion i multimodalt resande?
  Projektledare: Anders Lindström, VTI
   
 • Buss on demand i Sverige? Potentialbedömning för efterfrågestyrd kollektivtrafik och dess implementering 
  Projektledare: Fredrik Pettersson, Lunds universitet
   
 • Kollektivtrafik och marknadsföringskommunikation: Experimentella studier kring påverkan av multipla motiv på resval vid pendling 
  Projektledare: Johan Jansson, LU

Hård konkurrens

Beslut om färdiga projektförslag fattas av K2:s styrelse den 9 oktober.

- I princip alla inlämnade projektskisser var mycket välformulerade och relevanta utifrån K2:s forskningsinriktning. Konkurrensen har därför varit hård. Jag vill tacka alla som har bidragit i framtagandet av projektskisser, säger John Hultén, K2:s föreståndare.

Projektskisserna har utvärderats på basis av vetenskaplig kvalitet samt relevans i relation till K2:s forskningsinriktning. Bedömningen har genomförts av K2:s internationella rådgivare, K2:s regionala parter och Trafikverket, samt K2:s ledningsgrupp.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2