Article highlighted

Bli en del av K2 - var med och bidra till kollektivtrafikens utveckling

Mindre K2-projekt är en chans för dig som är intresserad av kollektivtrafiken som medel för hållbara och attraktiva storstadsregioner att bedriva forskning inom ramarna för K2. Det kan till exempel handla om att utveckla en idé, ta fram en ansökan eller leda till publicering av vetenskaplig artikel eller K2-rapport.

Ditt projekt ska bidra till ökad kunskap inom K2:s fem forskningsområden och gärna ha anknytning till något av K2:s strategiska case. Projektet får gärna tillföra nya perspektiv med potential att utveckla kollektivtrafikforskningen.

- K2 behöver växa med fler duktiga forskare som vill vara med och bidra till kollektivtrafikens utveckling. Med den här satsningen skapar vi möjlighet för fler att bli en del av K2, men erbjuder samtidigt en möjlighet för redan involverade forskare att utveckla nya projektidéer inom ramen för K2, säger John Hultén, K2:s föreståndare.

Möjlighet att bli en del av K2

Projekten ska i normalfallet omfatta maximalt 350 000 kronor. Projektledaren ska i första hand komma från någon av K2:s forskningsparter Lunds universitet, Malmö högskola eller VTI. ”Mindre K2-projekt” vänder sig till både dig som befintlig K2-medarbetare och dig som är intresserad av att bli en del av K2. Nästa bedömningstillfälle blir 15 oktober 2017. Projektidéerna behandlas av K2:s ledningsgrupp. Skicka till info@k2centrum.se senast den 15 oktober.

Kontaktpersoner

John Hultén, föreståndare, john.hulten@k2centrum.se, 046-540 75 01
Christina Scholten, forskningsledare, christina.scholten@mah.se
Claus Hedegaard-Sørensen, forskningsledare, claus.h.sorensen@vti.se
Jan Persson, forskningsledare, jan.a.persson@mah.se

Ladda ned mer information och mall (observera att Mozilla Firefox kan innebära problem vid nedladdning av dessa filer, vid problem: använd annan webbläsare):

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2