Article highlighted

Bred K2-närvaro på Persontrafik

Många K2-medarbetare var på plats och medverkade i ett tiotal seminarier och för första gången också med en uppskattad posterutställning där doktorander vid K2 presenterade olika forskningsprojekt.

Foto: Jonas Sveningsson
Persontrafik, som i år ägde rum i Stockholm den 22-24 oktober, är en mötesplats för verksamma inom kollektivtrafikbranschen. Syftet med mässan är att erbjuda attraktiva, miljövänliga och kundanpassade lösningar med resenären i centrum.

Här nedan kan du läsa artiklar om några av våra seminarier samt läsa mer om de seminarier K2 medverkade i:

Seminarier

 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2