Article highlighted

Corona-krisen kan påverka attityder till kollektivtrafik

I en ny K2-studie ska Peter Arnfalk och Lena Winslott Hiselius studera på vilket sätt Corona-krisen påverkar våra mötes- och resebeteenden, och om attityderna till kollektiva färdmedel förändras.

buss utan passagerare


Spridningen av Coronavirus har lett till en snabb och omvälvande förändring av våra liv, både privat och professionellt. Isolering och reserestriktioner har inneburit dramatiskt minskade persontransporter, inte minst kollektiva transporter då människor är rädda för att bli smittade av andra resenärer.  

- Ännu vet vi inte hur omfattande eller hur långvarigt detta tillstånd kommer att vara, men vi kan redan nu se omfattande effekter på våra resmönster, säger Peter Arnfalk som är forskare vid IIIEE på Lunds universitet.

Ett sätt att hållbarhetsanpassa transportsystemet är att minska efterfrågan på transporter genom att erbjuda digital tillgänglighet till olika samhällsfunktioner som möten, arbete, utbildning, hälsovård, handel och underhållning. Det här testas nu i något som kan betraktas som ett gigantiskt ”fullskaleexperiment” och det kunskapsbyggande och de rutiner som nu etableras kommer sannolikt att få kvarvarande effekter.

- Vår studie ska fokusera på arbets- och tjänsteresor. Tidigare forskning indikerar att pendlingsresor med kollektivtrafik, som kan upplevas jobbiga, kan komma att minska mer än andra pendlingsresor, berättar Lena Winslott Hiselius från LTH vid Lunds universitet som också är en av K2:s forskningsledare.

Attached files