Article highlighted

Cyklingen minskar – en analysmodell kan bidra till att vända trenden

Cyklingen minskar i Sverige trots målsättningar och ambitioner om motsatsen. En möjlig orsak till detta är att det är svårt att skapa sig en samlad överblick över vilka faktorer som påverkar valet att cykla. Det är också svårt att skapa sig en överblick över hur dessa faktorer ser ut i en specifik stad. En modell för analys av geografisk tillgänglighet för cykling i städer kan vara ett stöd i att identifiera de faktorer som är kritiska för valet att cykla.

Rapporten "Geografisk tillgänglighet för cykling i städer" utgör underlag för utvecklingen av en tillgänglighetsmodell för cykelplanering. Utgångspunkten för utformningen av en modell är befintlig kunskap som finns om faktorer som påverkar valet att cykla. För närvarande finns ingen modell som innehåller den samlade information som krävs som underlag för en effektiv cykelplanering. Det finns dock exempel på modeller som har tagits fram för analyser av geografisk tillgänglighet i städer som bedöms ha en utformning som kan vidareutvecklas och anpassas för cykelplanering.

Cyklingen minskar i Sverige. En anledning kan vara att det är svårt att identifierar faktorer som är kritiska för valet att cykla.

Rapporten har författats av Kerstin Robertson, forskare vid Ecologize AB, och Till Koglin, verksam vid K2 och Lunds tekniska högskola.