Article highlighted

Dags att nominera till K2-priset för bästa uppsats om kollektivtrafik

Har du under 2018 eller 2019 skrivit en kandidat- eller masteruppsats om kollektivtrafik, eller annan hållbar mobilitet i städer eller storstadsregioner? Då kan du vinna K2-priset för bästa uppsats om kollektivtrafik.

resenär


Bedömningskriterierna är samhällsrelevans, utvecklingspotential samt hög vetenskaplig kvalitet. Nyckelord kan till exempel vara: kollektivtrafik, planering, hållbarhet, fordon, IT, ekonomi, geografi, policy, hälsa, välfärd eller sociala konsekvenser.

Två priser delas ut; ett för kandidatnivå och ett för mastersnivå. Priserna delas ut på Transportforum i Linköping, den 8-10 januari 2020, och arbetena ska vara godkända senast september 2019.

Total prissumma uppgår till 10 000 kr för bästa kandidatuppsats och 15 000 kr för bästa mastersuppsats. Priserna kan komma att delas. Utöver prissumman erbjuds vinnarna möjligheten att delta på konferensen Transportforum. Möjlighet till ”internship” vid K2 kan erbjudas.

Juryn består av tre representanter från några av K2:s sex parter: Lunds universitet, Malmö universitet, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Nominering

Handledare och student: skicka in ert förslag till info@k2centrum.se senast 30 september 2019. Handledaren ska även skicka med en kort motivering.

Kontaktperson: Helena Svensson, utbildningsansvarig på K2, helena.svensson@k2centrum.se

Attached files