Article highlighted

Effekter av kollektivtrafikåtgärder studerade

Hur kan effekterna av kollektivtrafikåtgärder bedömas? En forskargrupp vid K2 har sammanställt effekter i lokal och regional kollektivtrafik i rapporten "Effekter av kollektivtrafiksatsningar". Författare är Désirée Nilsson, Vanessa Stjernborg, båda K2 och Malmö högskola, och Lena Fredriksson, Trivector Traffic.

Effekterna är insamlade från från effektkataloger i främst Sverige och Norden men även andra europeiska länder. I rapporten ingår också en forskningsöversikt vilket fokuserar på relativt ny forskning om kollektivtrafiken och dess effekter. Inom kollektivtrafikområdet finns behov av utvecklade metoder och ökad kunskap för att vi bättre ska förstå effekter av såväl fysiska åtgärder som andra typer av styrmedel. 

Åtgärder kring komfort ger otydligare effekter 

Kunskapen om effekter och effektsamband av olika kollektivtrafikåtgärder varierar beroende på område.  En del av dessa åtgärder förekommer i större omfattning och för dessa finns det ett större underlag som visar på tydliga kvantifierade effekter, genom till exempel ökning av resande i procent.  Gemensamt för dessa åtgärder är att de till stor del syftar till att effektivisera resandet genom till exempel:

  • ökad framkomlighet, 
  • ökat utbud så att till exempel restiden minskar. 

De åtgärder som det inte finns lika tydliga och enhetliga effekter är åtgärder som inkluderar effekter som i större utsträckning är beroende av subjektiva uppfattningar, till exempel komfort, trygghet och information.

Spårtrafik ger positiva effekter

Rapporten lyfter även vilka perspektiv som på senare tid förts fram inom kollektivtrafikforskningen som mer intressanta att utveckla. Här märks framförallt:

  • effekter på fastighetspriser,
  • miljöeffekter,
  • samt nyttan av att flera åtgärder genomförs för att nå önskad effekt.

Foto: Visionsbild Lunds kommun

Bilden illustrerar den kommande spårvägen mellan Lund C och ESS, vy från Allhelgonakyrkan mot S:t Laurentiigatan. Foto: Visionsbild Lunds kommun
 

Tillgänglighet till spårtrafik för till exempel med sig en positiv värdepåverkan på fastigheter. Även kundnöjdhet och ruttplanering för buss uppmärksammas. För kundnöjdheten är det intressant att identifiera vilka faktorer som påverkar nöjdheten samt om det finns skillnader mellan resenärers upplevelse av kvalitet och objektivt mätbara mått på kvalitet. 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2