Article highlighted

Europeiska Trafikantveckan är igång!

Europeiska Trafikantveckan (European Mobility Week) är ett initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Initiativet pågår den 16-22 september 2017.

Ett 60-tal kommuner i Sverige har anmält intresse att lyfta hållbar mobilitet på olika sätt, till exempel genom aktiviteter inom kollektivtrafik, gång och cykel, men också om resfria möten, samåkning, bilpooler, sparsam körning och trafikplanering för attraktiva tätorter.

Cyklingen minskar i Sverige. En anledning kan vara att det är svårt att identifierar faktorer som är kritiska för valet att cykla.

Förra året deltog 90 svenska kommuner. Totalt medverkade 2 427 kommuner och städer i 51 länder tillsammans med regioner, företag och ideella organisationer år 2016.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2