Article highlighted

Forskare ska studera hur nya bostäder kan få fler resa hållbart

Hur kan bostadshus genom design göra det möjligt för fler att välja cykel, kollektivtrafik och smart mobilitet, istället för bilen? En forskargrupp vid K2 har beviljats 5,67 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten för att studera den saken.

Piloter är metoder för att skapa innovativa och energieffektiva lösningar genom försöksverksamheter eller så kallade urbana testlabs. Forskarna följer piloter för cykelhus för ökad användning av cykel, samt piloter för delat resande genom så kallade integrerade mobilitetslösningar (MaaS) i Malmö, Lund och Göteborg. MaaS, mobilitet som tjänst, erbjuder flera, kombinerade, sätt att förflytta sig i staden, och betala för den förflyttningen, ofta i en app.

Visionsbild Spårvägsgatan, södra Brunnshög. Illustration: Anna Klara Lundberg

Hyreshuset Xplorion ska byggas längs den planerade spårvägsgatan på södra Brunnshög. Visionsbild. Illustration: Anna Klara Lundberg

En del av de studerade bostäderna är i planeringsstadiet medan andra är färdigställda. Ett exempel är hyreshuset Xplorion i Lund som bland annat kommer ge hyresgästerna tillgång till elbilpool och elcykelpool.

Orättvis tillgång till cykel?

Social rättvisa är en central aspekt i forskningsprojektet. Tillgången till boende, såväl som hållbara transportlösningar som hyrcykel, tenderar enligt tidigare forskning vara ojämnt distribuerade i städer.

Forskningsprojektets mål är att:

  1. öka kunskapen om hur den här typen av bostadspiloter kan bidra till en minskad privatbilism och på så sätt minskade klimatutsläpp och minskad resursanvändning,
  2. öka kunskapen om hur social rättvisa kan inkluderas tidigt i planprocessen, och
  3. ge underlag för att utveckla styrmedel för socialt hållbar och energieffektiv bostadsplanering som främjar hållbara transportslag.

Forskningsprojektet genomförs inom ramen för forskningsprogrammet ”Människa, energisystem och Samhälle” (MESAM) vid Energimyndigheten. I forskargruppen ingår Lina Berglund Snodgrass, K2 och Blekinge tekniska högskola, Christina Lindkvist Scholten, K2 och Malmö universitet, projektledare, och Dalia Mukhtar-Landgren, K2 och Lunds universitet. En doktorand kommer också att anställas inom projektet.

Lina Snodgrass Berglund är forskare vid K2Christina Lindkvist Scholten är forskare vid K2 Foto: Kennet RuonaDalia Mukhtar-Landgren är forskare vid K2

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2