Article highlighted

Forskare studerar hur smart mobilitet kan bli delad mobilitet – för energieffektivisering i transportsektorn

Smart mobilitet, som självkörande fordon, är en snackis. Men smart är inte per automatik hållbart. En forskargrupp vid K2 har fått pengar från Energimyndigheten för att studera styrmedel som kan användas för att göra smart mobilitet till delad mobilitet. Kan vi dela på våra självkörande fordon i framtiden?

Transportsektorn står inför stora förändringar. Under de kommande decennierna kommer automatisering, sakernas internet samt delningsekonomin förändra sättet vi reser på, och detta både i städer och på landsbygd.

Smart mobilitet bär på flera möjligheter, till exempel:

  • Utvecklingen av digital teknologi förenklar samåkning.
  • Det kan också göra kollektivtrafikresandet mer attraktivt.

Men det finns också risker. Smart mobilitet kan öka bilens attraktivitet och därmed bilanvändningen. 

Alexander Paulsson

- Smart mobilitet riskerar att bli ”business as usual”. Utmaningen är att göra den smarta mobiliteten mer delad – och då pratar vi om allt från traditionell kollektivtrafik till bilpooler och hyrcykelsystem. Idag saknas kunskap om vilka styrmedel som kommuner, regioner och kollektivtrafikmyndigheter kan använda sig av för att öka andelen delad mobilitet, säger Alexander Paulsson, projektledare för projektet och post doc vid K2.

Verktygslåda med styrmedel

Styrmedel kan till exempel handla om informationsspridning, regelverk som parkeringsnormer och ekonomiska incitament som trängselskatt. I projektet kommer en verktygslåda som innehåller styrmedel riktad mot kommuner och kollektivtrafikmyndigheter att tas fram.

Projektet har tilldelats 3 455 655 kr i stöd från Energimyndigheten inom ramen för utlysningen Energieffektivisering av transportsektorn. I projektet medverkar också Claus Hedegaard Sørensen, K2 och VTI och Dalia Mukhtar-Landgren, K2 och Lunds universitet. Projektet startar senare i höst och ska avslutas under 2019.