Article highlighted

Forskningsinriktning spikad för nästa femårsperiod

K2:s styrelse har fattat beslut om K2:s forskningsinriktning för perioden 2020-2024. Inriktningen bygger vidare på den inriktning som gällt 2015-2019 och som togs fram i samverkan med kollektivtrafikens aktörer under K2:s uppstartsfas.


Den nya inriktningen består av fem forskningsområden som ska bidra till ökad kunskap om kollektivtrafik som medel för hållbara städer och regioner:
 

  • Framtidens mobilitet
  • Marknad och finansiering
  • Beslut och effekter
  • Integrerad samhällsplanering
  • Kollektivtrafik för alla

 
En nyhet i inriktningen är att forskningsområdena kommer att belysas utifrån de tre perspektiven 1) Individer och grupper, 2) Organisering och samverkan, samt 3) Transportsystem och information. En annan nyhet är att formerna för samverkan mellan forskning och praktik i K2-projekt tydliggjorts.
 
- Jag hoppas att många forskare vill vara med och utveckla projekt utifrån de övergripande forskningsfrågor som lyfts fram i inriktningen, och att den kommer att bidra till kreativa idéer till samverkan mellan forskare och aktörer som arbetar med att utveckla kollektivtrafiken, säger John Hultén, föreståndare vid K2.
 
I arbetet med att utveckla forskningsinriktningen har externa och interna forskare, internationella rådgivare, K2:s parter och andra berörda organisationer varit delaktiga. Inriktningen är styrande för större och mindre forskningsprojekt som drivs och finansieras inom ramen för K2 från och med 2020.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2