Article highlighted

Förstå och planera kollektivtrafik

K2 erbjuder varje höst en två veckor lång utbildning i Strategisk kollektivtrafikplanering som ger deltagarna en översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärers krav och förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik.

grupparbete


Medarbetare från regionala kollektivtrafikmyndigheter och operatörer har under två höstveckor träffats i Lund och lärt sig rita linjenät, beräkna elasticiteter och diskuterat kollektivtrafikens samhällsnytta.

- Vi erbjuder den här utbildning tillsammans med Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim, så under den andra utbildningsveckan anslöt tio norska deltagare. Det berikar utbildningen och våra diskussioner när vi kan utbyta erfarenheter över landsgränserna, säger Helena Svensson som ansvarar för K2s utbildningsutbud.

Utbildningen i Strategisk kollektivtrafikplanering riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, trafikhuvudmän, operatörer, kommuner, trafikverket och konsulter. Föreläsarna är forskare och lärare från K2 och Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, erfarna experter från regionala kollektivtrafikmyndigheter, operatörer, SKL, Sveriges Bussföretag, Trafikverket, Samtrafiken och Svensk kollektivtrafik. Kursen är poänggivande (7,5 högskolepoäng) för dem som väljer att arbeta vidare på hemmaplan. 

- Strategisk kollektivtrafikplanering gavs för första gången vid Lunds tekniska högskola redan 1996 och är fulltecknad varje höst, berättar Helena Svensson.

Läs mer om utbildningen i Strategisk kollektivtrafikplanering och anmäl dig till utbildningen som ges hösten 2020.

Attached files

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2