Article highlighted

Förstå och planera kollektivtrafik

K2 erbjuder varje höst en två veckor lång utbildning i Strategisk kollektivtrafikplanering som ger deltagarna en översikt över kollektivtrafikens roll i samhället, resenärers krav och förutsättningar samt olika aspekter på planering av kollektivtrafik.

grupparbete


Medarbetare från regionala kollektivtrafikmyndigheter och operatörer har under två höstveckor träffats i Lund och lärt sig rita linjenät, beräkna elasticiteter och diskuterat kollektivtrafikens samhällsnytta.

- Vi erbjuder den här utbildning tillsammans med Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim, så under den andra utbildningsveckan anslöt tio norska deltagare. Det berikar utbildningen och våra diskussioner när vi kan utbyta erfarenheter över landsgränserna, säger Helena Svensson som ansvarar för K2s utbildningsutbud.

Utbildningen i Strategisk kollektivtrafikplanering riktar sig till anställda hos kollektivtrafikmyndigheter, trafikhuvudmän, operatörer, kommuner, trafikverket och konsulter. Föreläsarna är forskare och lärare från K2 och Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet, erfarna experter från regionala kollektivtrafikmyndigheter, operatörer, SKL, Sveriges Bussföretag, Trafikverket, Samtrafiken och Svensk kollektivtrafik. Kursen är poänggivande (7,5 högskolepoäng) för dem som väljer att arbeta vidare på hemmaplan. 

- Strategisk kollektivtrafikplanering gavs för första gången vid Lunds tekniska högskola redan 1996 och är fulltecknad varje höst, berättar Helena Svensson.

Läs mer om utbildningen i Strategisk kollektivtrafikplanering och anmäl dig till utbildningen som ges hösten 2020.

Attached files