Article highlighted

Framgångsrika åtgärder för att minska biltrafiken i svenska städer ska studeras

Genom att minska biltrafiken skulle vägtrafikens energianvändning kunna minska stort. Möjligheter och barriärer för åtgärder för minskad biltrafik ska nu studeras av en forskargrupp vid K2/VTI som nyligen beviljats cirka 3,5 miljoner kronor i stöd av Energimyndigheten.

Målet med forskningsprojektet är att bidra till energieffektiviseringen av transportsystemet genom att utveckla kunskap och generella policyrekommendationer om vilka riktlinjer och arbetssätt som är framgångsrika för att minska biltrafiken i större svenska städer. Exempel på den här typen av åtgärder är till exempel åtgärder som gör det svårare och dyrare att parkera, och omfördelning av gatuutrymme och trängselskatt.

Biltrafik är fortfarande normen i planeringen, men det skulle kunna göras annorlunda Foto: TT Nyhetsbyrån

- I många regioner jobbar man med satsningar på kollektivtrafik men för att dessa ska falla väl ut måste man tänka på att minska biltrafiken också. Det känns väldigt spännande att på detta sätt sätta minskad biltrafik i samband med förbättrad kollektivtrafik, säger Robert Hrelja som forskar vid K2/VTI.

Biltrafik norm

Forskningsresultaten kan komma till direkt nytta för politiker och tjänstemän vid kommuner och regioner som arbetar med stads- och trafikplanering.

- Forskning visar att politiker och tjänstemän alltför ofta fortsätter planera för biltrafik trots att det finns mål om mer gång, cykel och kollektivtrafik. Det är en tydlig norm i planering och beslutsfattande. Åtgärder för minskad biltrafik kan också vara kontroversiella vilket leder till att förslagen vattnas ut så det inte finns så mycket kvar av dem, säger Robert Hrelja.

I forskargruppen ingår också Karin Thoresson och Claus Hedegaard Sørensen som båda hör till K2/VTI.