Article highlighted

Göran Smith ska studera integrerade mobilitetstjänster

Ny doktorand på K2 är Göran Smith, som ska forska på hur integrerade mobilitetstjänster kan stödjas, utvecklas och användas.

Integrerade mobilitetstjänster, kombinerad mobilitet och Mobility-as-a-service är tre relativt nya begrepp inom kollektivtrafiksfären. Det handlar allt som oftast om digitala tjänster som kombinerar traditionell kollektivtrafik med ytterligare transportrelaterade tjänster så som till exempel bildelning, taxi och hyrcykelsystem.

Alternativ till bil

Tanken bakom är att en kombination av flera typer av tjänster skapar möjligheter att forma erbjudanden som på ett bättre sätt möter användarnas faktiska mobilitetsbehov. Detta skulle kunna innebära att behovet av att äga och köra privatägda bilar minskar.

Integrerade mobilitetstjänster är hett stoff just nu. Nya utredningar och pilotförsök dyker upp så gott som varje vecka och det finns ingen brist på potentiella aktörer som vill positionera sig, säger Göran Smith.

Nya krav ställs

Men än är frågetecknen många. Förverkligandet av integrerade mobilitetstjänster bygger på att det finns potentiella användare som både kan och vill förändra sina beteenden vad gäller resor och transporter. Det förutsätter även att det bakomliggande aktörslandskapet förändras i termer av till exempel rollfördelning, relationer och affärsmodeller.

– Introduktionen av den här typen av innovationer ställer nya krav på offentliga aktörer eftersom de hamnar utanför den etablerade mallen. Vi står därför inför en stor utmaning, där det offentliga behöver tillåta kommersiella aktörer att vara nyskapande, utan att samtidigt tappa möjligheten att säkerställa samhällsnyttan i utvecklingen, säger Göran Smith.

Göran Smith ska studera integrerade mobilitetstjänster

Göran är i grunden civilingenjör inom industridesign. Han kommer att arbeta som regionutvecklare och industridoktorand på Västra Götalandregionens avdelning för kollektivtrafik och infrastruktur, med Chalmers och K2 som akademisk hemvist. Under doktorandtiden är han tjänstledig från sitt jobb som forskare inom kollektivtrafik och cykling på Viktoria Swedish ICT.