Article highlighted

"Guidelines för attraktiv regional busstrafik - regional BRT" släppta

"Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på BRT i stadsmiljö" finns redan. Nu har det blivit dags för "Guidelines för attraktiv regional busstrafik - regional BRT". Dessa guidelines släpptes den 1 december på KollektivtrafikSYD I Malmö.

"Guidelines för regional busstrafik - regional BRT" redovisar riktlinjer, principer och exempel på goda lösningar som kan tillämpas vid utformning av attraktiv regional busstrafik.

Kännetecken för regional BRT. Ordmoln från workshop i maj 2016.

Vid K2 bedrivs forskning på så kallat Regionalt superbuss-koncept, vilket är ett försök att anpassa konceptet BRT (Bus Rapid Transit) till regional skala. Med prioritering av busstrafiken genom exempelvis fysiska och tekniska åtgärder, förbättrade fordon och bättre service kan man skapa ett snabbt, attraktivt och statushöjt bussystem för regioner eller delar av regioner som saknar järnvägsförbindelse. BRT-koncept används vanligen i stadstrafik.

Guidelines i samverkan

Dessa guidelines har tagits fram i samverkan med trafikföretag, industri, myndigheter och akademi inom ramarna för ett K2-projekt, delfinansierat av Sveriges Bussföretag. Bakom guidelines står Joel Hansson (K2), Fredrik Pettersson (K2), Stenerik Ringqvist (RTM Konsult) och Patrik Lindblom (Region Skåne).