Article highlighted

Hållbar kollektivtrafik med fokus på flexibilitet och miljö

Kollektivtrafikens aktörer samlades hos K2 i Lund för att diskutera upphandling av kollektivtrafik, hur upphandlingsunderlag bäst utformas för att både uppfylla högt ställda miljökrav och uppmuntra operatörer till innovativa lösningar.

buss i Lund


Forskare, konsulter, upphandlingsansvariga och operatörer som ansvarar för att genomföra upphandlingar av kollektivtrafik och att svara på anbudsförfrågningar träffades för att utbyta erfarenheter och diskutera förutsättningarna för upphandlingar som bidrar till hållbar kollektivtrafik.

Workshopen arrangerades av Helene Lidestam från VTI, Carolina Camén från Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet och Malin Aldenius från LTH vid Lunds universitet, alla tre forskare knutna till K2.

- Miljökrav i upphandlingsunderlagen fokuserar ofta på bränsleval. Diskussionerna här idag har bland annat handlat om vikten av att beakta hela kedjan, från tillverkning till återvinning. Vi har också diskuterat hur man bäst ställer krav på bränsleval, för att undvika inlåsningseffekter i långa avtal, berättar Malin Aldenius.

- Samtidigt poängteras behovet av att öka kollektivtrafikens attraktivitet, så att fler väljer att resa kollektivt och att det, tillsammans med väl fyllda bussar och tåg, är en minst lika viktig miljöfråga som bränsleval, sa Helene Lidestam.

- Frågan om vad som kan ändras under löpande kontrakt kom också upp under diskussionerna kring flexibilitet, berättar Carolina Camén.

Workshopen utgör en del i två olika forskningsprojektet med anknytning till K2; dels forskningsprojektet ”Hållbar kollektivtrafik – effekter av bättre samordning och ökad flexibilitet”, dels ett mindre projekt ”Beaktande av miljöaspekter vid upphandling av busstrafik". Gemensamma frågeställningar i de båda projekten är hur olika grader av flexibilitet i kollektivtrafikkontrakten påverkar både kostnader och miljö och hur man kan nå en optimal nivå av flexibilitet, som både främjar innovationer och minskar aktörernas osäkerhet.

Attached files