Article highlighted

"Höghastighetståg: effekter för lokal och regional utveckling samt förutsättningar för integrering med kollektivtrafik"

Satsningen på höghastighetståg i Sverige är en högaktuell fråga. En forskargrupp vid K2 och VTI har studerat hur höghastighetståg kan integreras med lokal och regional kollektivtrafik. Resultatet går att ta del av i K2-rapporten "Höghastighetståg: effekter för lokal och regional utveckling samt förutsättningar för integrering med kollektivtrafik".

Sverige satsar för närvarande stora ekonomiska, tekniska och organisatoriska resurser på utbyggnad av höghastighetståg (så kallat ”high speed rail”, HSR). Satsningen på HSR utgör den största infrastrukturella investeringen i Sverige i modern tid och förväntas få stor inverkan på – bland mycket annat – stads- och bebyggelseplanering, urban och regional utveckling och utveckling av arbetsmarknadsregioner.

Samtidigt finns förväntningar om att det nya tåget ska möjliggöra ett ökat och mer effektiv resande för alla resenärer, där integrering mellan HSR och kollektivtrafik förväntas spela en viktig roll. De nuvarande planeringsprocesserna kring HSR aktualiserar därför flera frågor som har stor betydelse för den långsiktiga utvecklingen av svensk lokal och regional kollektivtrafik. 

Materialet har strukturerats runt fyra teman:

  • övergripande lärdomar av HSR utbyggnader (”lessons learned”),
  • HSR:s roll för regional och lokal utveckling,
  • HSR:s integrering med olika transportslag med särskilt fokus på lokal kollektivtrafik,
  • medborgarnas deltagande i planeringsprocesser.

En viktig slutsats av genomgången av litteraturen är att en välfungerande integrering mellan HSR och lokal och regional kollektivtrafik är avgörande för utsikterna att uppnå positiva effekter av HSR-satsningar på lokal och regional nivå. 

Rapporten är författad av Malin Henriksson, forskare, och Jane Summerton, professor, båda vid K2/VTI.