Article highlighted

Höstens utbildningsutbud hos K2

Kompetensutveckling för dig som arbetar med kollektivtrafik.

Tunnelbana


Höstens utbildningar hos oss på K2 inleds med Planning, Transport and Accessibility som ges den 18-20 september. Utbildningen tar sin utgångspunkt i hur man kan uppnå hållbar tillgänglighet genom effektiv stads- och trafikplanering och ges av Carey Curtis, gästprofessor på K2 från Perth i Australien. Utbildningen erbjuder internationella utblickar men fokuserar på hur vi kan arbeta med hållbar tillgänglighet här i Sverige.

Utbildningen Lär dig mer om Bus Rapid Transit ges den 18-19 september. Utbildningen ger kunskaper om svenska guidelines för BRT, vad som krävs i den fysiska miljön och hur systemet kan implementeras. Deltagarna får också inspiration från framgångsrika BRT-system runt om i världen.

Att driva innovationsarbete är viktigt för kollektivtrafikens fortsatta utveckling. K2 erbjuder för tredje gången den uppskattade utbildningen Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken. Utbildningen är fördelad på fem utbildningstillfällen med start den 24 september.

Utbildningen Strategisk kollektivtrafikplanering ges återkommande hos oss på K2. Höstens utbildning i strategisk kollektivtrafikplanering är redan fullbokad men vi öppnar snart möjligheten att anmäla sig till den utbildning som ges år 2020.

Attached files