Article highlighted

Hur andelen resande i kollektivtrafiken kan öka ska studeras

Nya riktlinjer och modeller för hur andelen resande med kollektivtrafiken i svenska regioner och kommuner kan öka ska utvecklas i nytt forskningsprojekt vid K2. För detta har en forskargrupp vid K2, Lunds tekniska högskola och VTI beviljats 2,5 miljoner kronor av Energimyndigheten.

- Det finns många goda exempel på hur kommuner och regioner jobbar för att öka kollektivtrafikresandet. Däremot saknas systematisk forskning av vad som fungerar, samt kunskapsöverföring mellan kommuner och regioner,  säger Jamil Khan, projektledare och forskare vid K2/Lunds tekniska högskola.

Nya riktlinjer och modeller för hur andelen resande med kollektivtrafiken i svenska regioner och kommuner kan öka ska utvecklas i nytt forskningsprojekt vid K2 Foto: TT Nyhetsbyrån

Forskargruppen ska identifiera och utvärdera användningen av åtgärder för ökad andel resande inom kollektivtrafiken. Faktorer och förutsättningar som har betydelse för planeringen och genomförandet av effektiva åtgärder ska också studeras.

Konkret nytta för kollektivtrafikens aktörer

Även generella lärdomar om bäst lösning kring åtgärder ska identifieras och slutligen ska konkreta modeller och beslutsstöd utarbetas. Utvecklandet av modeller sker i nära samarbete med regionala kollektivtrafikmyndigheter, trafikföretag och kommuner.

Energimyndigheten skriver att projektet, som fått namnet ”Modeller för effektiva åtgärder för att öka andel resande med kollektivtrafiken”, "bidrar till omställningen av energisystemet genom att medverka till bättre förståelse för förutsättningar för ökad andel resande med kollektivtrafiken.

I forskargruppen ingår utöver Jamil Khan också Fredrik Pettersson, K2/Lunds tekniska högskola och Robert Hrelja, K2/VTI.