Article highlighted

Hur påverkar investeringar i kollektivtrafiken fastighetsbranschen?

Vilka effekter kan investeringar i kollektivtrafiken ha och vem drar nytta av dem? De frågorna undersöks i ett av K2:s forskningsprojekt, som länkar ihop kollektivtrafiken med bostads- och fastighetsbranscherna. Under 2019 har forskarna spridit sina insikter bland annat via en workshop, en konferens, ett lunchmöte och på en mastersutbildning vid Malmö universitet.

Hyllie


Projektet, som heter Effekter av kollektivtrafik – empiriska studier av tillgänglighet till lika möjligheter i lokal och regional utveckling, leds av Helena Bohman på Malmö universitet och involverar forskare från både Malmö och Lunds universitet. Forskningen inleddes i januari 2018 och avslutas den 31 december 2019. Tre olika cases ingår i studien: Västkustbanan, Citytunneln samt Höör och Hörby.

– Vi tittar på vem som drar nytta av de investeringar som gjorts i kollektivtrafiken i dessa tre fall samt hur investeringarna har påverkat individer, närområdet i stort och de företag som finns etablerade i närområdet, säger Désirée Nilsson, forskare vid Malmö universitet.

När det gäller Citytunneln så har forskarna bland annat tittat på hur fastighetspriserna utvecklats i närheten av Hyllie, sedan stationen byggdes 2010. Med god tillgång till statistik får de svar på vilka som bor i området, vilka som valt att flytta hit efter att stationen byggdes samt var de bodde innan.

Hyllie stations påverkan
– Det tar tid att se effekter av den här typen av investeringar. Vi har ett rent kvantitativt perspektiv, det vill säga att vi bedriver en data- och statistikbaserad forskning. Vi kommer att ha tillgång till statistik fram till 2017 och vill veta hur investeringen i Hyllie station har påverkat området. Vem påverkas? Hur påverkas fastighetspriserna och hur påverkas människors val när det gäller var de ska bosätta sig, arbeta eller hur de ska förflytta sig mellan dessa platser, säger Désirée Nilsson och fortsätter:

– Via det här projektet tar vi med oss kollektivtrafiken in i fastighets- och bostadsvärlden. Med hjälp av statistik över sålda fastigheter och bostäder kan vi utvärdera effekter av transportinvesteringar i kollektivtrafiken. För att ytterligare förstärka och göra den här kopplingen synlig deltog vi nyligen på Malmö Real Estate Research Conference, dels i en session med andra forskningsprojekt inom samma fält som vårt och dels genom att visa upp några av de uppsatser som skrivits på mastersutbildningen Urban studies vid Malmö universitet.

På den forskningssession som Désirée nämner, presenterades bland annat forskning om kollektivtrafiken i både Tokyo och Malmö samt om markvärderingen i Lund vid bygget av spårvägen. Bland studentuppsatserna handlar en om möjligheterna att via kollektivtrafiken ta sig ut i naturen medan en annan handlar om hur stora satsningar på kollektivtrafik, exempelvis spårvagnen i Lund, motiveras i beslutsunderlag.

Vad gör er forskning angelägen?
– Frågan om hur investeringar i kollektivtrafik påverkar det omgivande samhället är högaktuell. I diskussionen om höghastighetståg i Sverige så är det ju exakt detta det handlar om: hur hänger utveckling inom bostäder och fastigheter ihop med kollektivtrafik? Vi behöver bli bättre på att förstå vilken betydelse de här ofta stora satsningarna och investeringarna har, säger Désirée Nilsson.

Vad är det mest intressanta för din del?
– Vi har tillgång till väldigt spännande data och det ger oss fantastiska möjligheter att titta på en mycket detaljerad nivå: vad händer på individnivå vid den här typen av stora samhällsinvesteringar? I Sverige har vi en lång tradition av att samla in statistik och statistiken är dessutom tillgänglig. Detta underlag är spännande att arbeta med som forskare! Att dessutom få vara med och låta det vi gör sippra ned till våra studenter känns också väldigt bra; det är en del i vårt arbete att skapa forskningsmiljöer och bra undervisning på både grund- och mastersnivå.

Läs mer om projektet här.

 

Attached files