Article highlighted

Informella institutioner kan underlätta samverkan

Regionerna planerar kollektivtrafiken och kommunerna planerar bebyggelsen och markens utveckling. Samtidigt finns regionala mål om att bygga bostäder i bra kollektivtrafiklägen. Hur kan detta samordnas? Det har forskare vid K2 studerat.

- I Skåne har man försökt att använda vad vi benämner för ’informella institutioner’, det vill säga styrningsmekanismer som inte är formellt styrande utan samordnar organisationer genom att gemensamma föreställningar, till exempel om kollektivtrafikens bidrag till regionala visioner för utveckling och en gemensam region för arbetspendling, fritid, med mera, säger Robert Hrelja, forskare vid K2 och VTI och huvudförfattare till den vetenskapliga artikeln "The interplay of formal and informal institutions between local and regional authorities when creating well-functioning public transport systems".

Han fortsätter:

- En slutsats är att praktiker behöver bli medvetna om betydelsen av sådan informella institutioner, och att det hade varit svårare att utveckla väl fungerande kollektivtrafiksystem utan dem. Nackdelen med dem är att de är potentiellt svaga.

Artikeln publicerades nyligen i International Journal of Sustainable Transportation. Medförfattare är Jason Monios, Tom Rye, Karolina Isaksson och Christina Scholten.