Article highlighted

Innovation som drivkraft för förändring inom kollektivtrafiken

Utbildningen är till för att öka innovationskraften i organisationer verksamma inom kollektivtrafikområdet och är ett komplement till ledarutveckling och vidareutbildning som genomförs i andra nätverk. Utbildningen innebär en blandning av teori och praktik, men också ett stort inslag av erfarenhetsutbyte.

Kursen som anordnades hösten 2016 fick 7,3 i betyg på en skala 1-10. Sannolikheten att kursdeltagarna skulle rekommendera kursen till andra var 8,2 på samma skala.

Målgrupp

Kursen är en vidareutbildning för erfarna projektledare och planerare, ledare och chefer inom kollektivtrafikbranschen, och vänder sig till kollektivtrafikmyndigheter, länsbolag, trafikföretag, kommuner med flera. 

Praktisk information

Tid och plats: 

  • 26-27 september i Höör
  • 16-17 oktober i Katrineholm
  • 13-14 november i Höör 
  • 4-5 december i Katrineholm 
  • 22 januari i Stockholm

Avgift: 27 500 SEK exklusive moms. Övernattning i Höör ingår i priset under två tillfällen.

Anmälan och avbeställning: Sista anmälningsdag 15 augusti. Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Anmälan kan dock överlåtas till annan person inom organisationen. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kursstart. Vid för få anmälningar kan kursen komma att ställas in.

Kontaktinformation:

Frågor om innehåll och genomförande: Helena Svensson, K2, helena.svensson@tft.lth.se

Frågor om anmälan: Jessica Hansson, 046-222 7327 eller till jessica.hansson@education.lu.se.

Kursen arrangeras av K2 i samarbete med Samtrafiken. Du hittar information om kursinnehåll under "Ladda ned kursinformation".

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2