Article highlighted

Integrerade mobilitetstjänster – roller och plattformar

Integrerade mobilitetstjänster, även kallat mobilitet som tjänst (MaaS), är ett hett område just nu. I "Integrerade Mobilitetstjänster: Plattformar, roller och industriarkitekturer - en svensk utblick" , den andra av två omvärldsanalyser från K2, diskuteras roller och plattformar, det vill säga tekniska förutsättningar som måste finnas på plats för att mobilitetstjänster ska kunna produceras, levereras och konsumeras.

Kollektivtrafiken är en nyckelaktör för att skapa MaaS-tjänster och just nu pågår därför ett omfattande arbete inom kollektivtrafikbranschen för att hitta modeller för att möjliggöra MaaS.

Givet den tidigare givna bakgrunden ser pm-författarna Daniel Rudmark och Per-Erik Holmberg två huvudsakliga strategier som branschen kan anamma:

1. Kollektivtrafikbranschen tillhandahåller en plattform som möjliggör försäljning av resor som spänner över många transportslag. 

2. Kollektivtrafikbranschen tillhandahåller en plattform som endast täcker kollektivtrafikresor. 

Swedish Mobility Program stort steg

I och med lanseringen av Swedish Mobility Program (SMP) genom Samtrafiken, har kollektivtrafiken (genom sitt ägande av Samtrafiken) i Sverige tagit ett stort steg mot att möta centrala behov hos säljande parter inom MaaS, då dessa hittills saknat möjlighet att inkludera kollektivtrafik i sitt tjänsteutbud.

Om merparten av Sveriges 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) väljer att ansluta sig till SMP, har kollektivtrafikbranschen skapat en ”one stop shop” för tredjepartsaktörer som vill inkludera kollektivtrafik i sina erbjudanden.

Exempel på aktörer som skulle vinna på en sådan plattform är:

  • Större internationella aktörer som vill erbjuda kollektivtrafik i sitt erbjudande (till exempel Google, flygbolag, resetjänster)
  • Nationella aktörer som vill erbjuda kollektivtrafik i sitt erbjudande över hela landet (till exempel hotellkedjor, kulturevenemang etc.)
  • Mindre tredjepartsutvecklare som inte har resurser och domänkunskap för att bygga nationella tjänster baserade på anslutningar till varje RKM.

Mobilitetslandskapet håller på att formeras och vilka strategier som leder till ett hållbart delat resande är idag oklart. Analysen ""Integrerade Mobilitetstjänster: Plattformar, roller och industriarkitekturer - en svensk utblick" har undersökt vilka avvägningar som branschens aktörer behöver göra och kan förhoppningsvis ge vägledning i det arbetet.