Article highlighted

K2 doktoranden Carl-William Palmqvist om Tågpunktlighet: ”Sverige kan lära sig av Japan"

Det finns sätt att minska förseningar i den svenska persontågtrafiken menar K2 doktoranden Carl-William Palmqvist. Persontåg i Tokyo har verkligen högre punktlighet och färre antal förseningar än persontåg i Sverige.

 

Uppmärksammad K2 forskning kring förseneingar i persontågstrafiken. I en intervju med K2 och LTH doktoranden Carl-William Palmqvist berättar han om sin undersökning av persontåg i Tokyo.  I Sverige är det vanligt att tåg blir försenade på perrongen och förlorad tid ska tas igen mellan stationerna. Detta kan leda till oreda och stopp på spåren. Carl-William Palmqvist berättar:

- Den enskilt största saken jag lärde mig handlar om hur de arbetar med planerade uppehåll, alltså tiden för att låta människor stiga av och på. Uppehållen varierar från dag till dag och mellan olika platser, så att tidtabellen hela tiden anpassas. Det kan vi ta efter på ett enkelt sätt. 

Läs hela artikeln på https://www.lu.se/article/tagpunktlighet-sverige-kan-lara-sig-av-japan 

Attached files