Article highlighted

K2s forskning i uppskattad utställning på Persontrafik

På Persontrafik, som ägde rum på Älvsjömässan i Stockholm 22-24 oktober, medverkade K2 i över tio seminarier och för första gången också med en uppskattad posterutställning där olika forskningsprojekt presenterades.

Foto: Malin Aldenius, doktorand K2

Posterutställningen som pågick under mässans tre dagar var placerad på Mötesplatsen, en naturlig samlingspunkt för seminariedeltagare och andra besökare. I text och bild presenterades ett tiotal av K2s forskningsprojekt. Under en av eftermiddagarna var även doktoranderna på plats för att guida runt i sina forskningsfält.

– Vi försöker ständigt hitta nya vägar för att etablera kontaktytor mellan forskare och praktiker. Att ge våra doktorander möjlighet att visa upp och diskutera sin forskning på Persontrafik är ett viktigt sätt att göra det på. Doktorandernas medverkan var väldigt uppskattad från många i branschen, säger John Hultén, föreståndare på K2.

Givande diskussioner

För Malin Aldenius, som doktorerar i omställningen till fossilfria bränslen i kollektivtrafiken, innebar utställningen en möjlighet att träffa folk som rent praktiskt jobbar med det som hon forskar på.

– Det var givande att ha en diskussion med folk som jobbar med dessa frågor om hur vår framtida bränslemix kommer att se ut och hur olika styrmedel påverkar vilka bränslen vi får, säger hon.

En annan av K2s medverkande doktorander var Joel Hansson. I samverkan med trafikföretag, industri och myndigheter har han tagit fram ”Guidelines för regional busstrafik – regional BRT”, som handlar om hur trafiken kan utvecklas genom ett helhetsgrepp kring fordon, infrastruktur och samhällsplanering.

– Det var trevligt att få vara en del av Persontrafik och prata med folk i branschen som visade intresse för vår forskning, säger han.

Text och bild: Paula Isaksson

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2