Article highlighted

Klart med nya lokaler för K2 och VTI i Lund

Nu är det klart med flytt av kontoret i Lund. Avtal har träffats med Wihlborgs fastigheter om lokaler i nybyggnadsprojektet Posthornet i centrala Lund. Flyttlasset går under sommaren 2018.

Arbetet med att hitta nya, mer centralt placerade och ändamålsenliga lokaler i Lund har pågått en tid.

VTI, som hyr lokalerna bland annat för K2:s räkning, har nu undertecknat ett hyresavtal med Wihlborgs Fastigheter. Det nya kontoret omfattar 500 kvadratmeter på plan 6 i Posthornet, som just håller på att byggas vid Lunds central intill kommunhuset Kristallen. Fastigheten kommer att ha en tydlig miljöprofil med solcellsanläggning på taket och certifiering enligt Miljöbyggnad Guld.

Stärker mötesplatsen

Sommaren 2018 är fastigheten klar för inflyttning. 

– Det känns bra att vi kunnat hitta en väl fungerande lokallösning som underlättar för såväl medarbetare som besökare, säger Tomas Svensson, VTI:s generaldirektör.

John Hultén, centrumföreståndare vid K2, välkomnar också flytten.

– För K2 är det positivt att vi nu får tillgång till moderna lokaler i ett mycket kollektivtrafiknära läge, säger John.

– Det kommer stärka kontorets roll som mötesplats för forskare och praktiker med intresse för hållbara transporter, oavsett om man har sin hemvist i Skåne eller någon annanstans i Sverige.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2