Article highlighted

Kollektivtrafikens tillgänglighet gynnar äldre målgrupp

Hur ser möjligheterna ut för äldre människor att ta sig runt med hjälp av kollektivtrafiken? Jean Ryan, doktorand på K2, har studerat kollektivtrafiken i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och resultaten förvånar.

Med en utbildning i stadsplanering valde Jean Ryan, som ursprungligen kommer från Irland, att läsa sin master i Lund. Mastersprogrammet Ekonomisk tillväxt, innovation och rumslig dynamik lockade då programmet täckte perspektiv som intresserade Jean.

- Jag var intresserad av regionala skillnader och att analysera regioner, vilket det här programmet kunde erbjuda.

Förvånad över resultat

Sedan våren 2013 är Jean doktorand på Lunds universitet samt K2. I sin forskning studerar hon bland annat äldre människor och deras möjligheter att röra sig med hjälp av kollektivtrafiken. Hennes forskning avgränsar sig till kollektivtrafiken i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Målgruppen är unga äldre som är mellan 65 till 79 år gamla.

- När jag började forska på området blev jag förvånad över att de flesta unga äldre människor verkade klara sig så bra. Jag hade förväntat mig att de skulle ha det svårare. Nu har jag fokuserat på storstadsområdena. Förutsättningarna kan såklart se annorlunda ut utanför stadsområdena eller på landet.

Jean menar på att de kan finnas unga äldre som har det svårt och inte väljer att delta i undersökningen eller att en del kan vara svårare att nå på grund av funktionsnedsättningar eller språksvårigheter. Det kan också finnas vissa äldre som har accepterat att de har det svårare och att de förväntat sig problem i trafiken och anser därför inte det som något besvärligt.

I Sverige har man lagt relativt mycket fokus på tillgänglighet och användbarhet när det kommer till utformning av till exempel bussar och busshållplatser, såväl inom forskning som i praktiken. Detta kan gynna en äldre målgrupp.

Jean Ryan forskar om äldres möjligheter att ta sig runt med kollektivtrafik i storstadsregionerna.  Foto: Kennet Ruona

Faktorer påverkar mobiliteten

Doktorandtjänsten lockade då Jean tyckte det var spännande att studera hur man reser, vad det är som gör att man väljer ett transportmedel och vad som är viktigast för äldre människor som resenärer. Jean berättar att äldre människor oftast är vana vid att göra saker på ett visst sätt, till exempel som att använda ett visst transportmedel.

- Var man bor, var man jobbar och om man har barn eller barnbarn är faktorer som påverkar mobiliteten för äldre, som i sin tur kan påverkar andra aspekter i livet som välbefinnande eller hälsa. Att ha möjlighet till att träna är en aktivitet som har visat sig vara väldigt viktigt för äldre människor.

Jeans forskning består av olika delar, där "Differences in mobility opportunities among older people living in Sweden’s large metropolitan regions" är titeln på en av dem. Jean menar på att olika delar av hennes forskning kommer ha relevans för olika aktörer.

- De som ska analysera kollektivtrafikens tillgänglighet, eller de som ska analysera svårigheterna för äldre att ta sig till sina aktiviteter kan ha nytta av min forskning. Det kan vara alltifrån olika myndigheter, till samhällsplanerare eller aktörer inom kollektivtrafiken.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2