Article highlighted

Kollektivtrafikforskning på Transportforum

På Transportforum i Linköping den 10-11 januari finns det många goda chanser att ta del av ny kollektivtrafikforskning. Här hittar du sessionerna som vi är med på.

Kom gärna förbi vår monter om du vill prata ännu mer kollektivtrafikforskning! Du hittar oss i monter 34 (monterkarta).

Missa inte heller prisutdelningen av vårt uppsatspris den 10 januari kl 17:00. Prisutdelningen äger rum vid trappan i Marmorfoajén.

Session 27: Järnvägstidtabeller: konstruktionsmetoder och -modeller
Tid: 10 januari, kl 15:30-17:00 Plats: Jupiter, Frimis

 • Tidtabellsplanering för högre punktlighet i persontågstrafiken, Carl-William Palmqvist, K2 och Lunds universitet

Snart är det dags igen för Transportforum i Linköping! Foto: VTI, Hejdlösa bilder

Session 28: Varför ökar kostnaderna för kollektivtrafiken i Sverige?
Tid: 10 januari, kl 15:30-17:00 Plats: Vintergatan, Frimis

 • Aktörernas syn på kostnadsökningar inom kollektivtrafiken, Helene Lidestam, K2 och Lunds VTI
 • Effekten av efterfrågeincitament i svenska kollektivtrafikkontrakt på efterfrågan och kostnader i mellanstora svenska städer, Roger Pyddoke, K2 och VTI

Session 41: Tids- och zondifferentierade taxor och utbud
Tid: 11 januari, kl 09:00-10:30 Plats: Operan, Konsert & Kongress

 • Finns det en möjlighet att öka samhällsnyttan av kollektivtrafik i mellanstora svenska städer genom att optimera taxor och turtätheter? Disa Asplund, K2 och VTI

Session 47: Nya datakällor till resmönster
Tid: 11 januari, kl 09:00-10:30 Plats: Jupiter, Frimis 

 • Insamling av resvanedata med mobil applikation - en fallstudie i Lund och Malmö, Ulrik Berggren, K2 och Lunds universitet

Session 52: Hur får vi fler elbussar?
Tid: 11 januari, kl 09:00-10:30 Plats: S:t Larssalen, Frimis

 • Introduktion av förnybara bränslen i bussektorn - regionala strategiers påverkan, Malin Aldenius, K2 och Lunds universitet

Session 40: Högre fart i busstrafik eller spårvagn?
Tid: 11 januari, kl 11:00-12:30 Plats: Läsesalen, Museet Länsmuseum

 • Incitamenter til busfremkommelighedstiltag i større byer, Claus Hedegaard Sørensen, K2 och VTI

Session 61: Multimodala resor
Tid: 11 januari, kl 11:00-12:30 Plats: Studion, Konsert & Kongress

 • Går det att upphandla MaaS? Göran Smith, K2, Chalmers och Västra Götalandsregionen
 • Institutionella Ramverk för Mobilitetstjänster (IRIMS),  MariAnne Karlsson, Chalmers och K2

Session 65: Trafiksimulering
Tid: 11 januari, kl 11:00-12:30 Plats: Tellus, Frimis

 • Effektivare terminaler med fordonssimulering, Therese Lindberg, K2 och VTI

Session 79: Fem perspektiv på bussen: framtidsperspektivet, förarperspektivet, det digitala perspektivet, resenärsperspektivet och fordonsperspektivet
Tid: 11 januari, kl 14:00-15:30 Plats: Operetten, Konsert & Kongress

 • Vilken framtid har bussen? John Hultén, K2
 • Bussförares upplevelser av hot och våld – en intervjustudie, Jonas Ihlström, K2 och VTI
 • Realtidsinformation om resenärer och deras resplaner för förbättrad störningshantering inom kollektivtrafiken, Åse Jevinger, K2 och Malmö universitet
 • Samverkan från resenärernas perspektiv – Behovet av verkliga upplevelser, Karin Book, K2 och Malmö universitet
 • Högstadieungdomars upplevelser och användning av kollektivtrafiken i tre städer, Lena Levin, K2 och VTI

Observera att programmet kan komma att ändras. På Transportsforums webbplats hittar du det kompletta programmet

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2