Article highlighted

Litteraturstudie om hur marknaden för kollektivtrafik fungerar

Kollektivtrafikmarknaden och hur den fungerar är ämnet för en K2-rapport. Forskarna har sammanställt en litteraturöversikt, främst med utgångspunkt från ny ekonomisk sociologi och organisationsteori.

– Vi har tre mål med detta projekt. Först undersöker vi hur standarder används på marknaden för upphandlad trafik, sedan studerar vi hur inträdesbarriärer kan förstås på den här typen av marknader, och utöver det vill vi blottlägga politikens roll för dessa marknader, säger projektledaren Alexander Paulsson.
 
I den nya rapporten presenteras teorier och begrepp för att kunna genomföra dessa tre delstudier. Teorierna och begreppen kommer från ny ekonomisk sociologi och organisationsteori, och försöker bland annat att förklara hur hierarkier uppstår och förändras.
 
Den nya kollektivtrafiklagen från 2012 innebar ett skifte i hur marknaden uppfattades. Tanken bakom lagen är att det finns en marknad, och denna ska tillgodose behovet av kollektivtrafik. Men om det saknas kommersiella grunder för att bedriva trafik så kan kollektivtrafikmyndigheterna fatta beslut om allmäntrafikplikt. Utifrån det upphandlas sedan trafiken av trafikföretagen.
 
Detta har i sin tur lett till att några få stora internationella budgivare dominerar marknaden, såsom svenska Nobina, kinesiska MTR, tyska Arriva och franska Transdev och Keolis. Utöver det finns 31 icke upphandlade företag i linjetrafik. För att klara anbudsförfarandet har det även uppstått en marknad med konsulter och andra mellanhänder. Samtidigt är det tydligt att kollektivtrafikmyndigheterna gärna konstruerar sina upphandlingar så att de ska vara attraktiva att lägga bud på.
 
Marknaden likställer forskarna i det här fallet med en social institution som organiserar utbyten, bland annat genom utvecklandet och användandet standarder, vilket är tydligt i fallet med branschens modellavtal. Enligt forskarna kan standarder och standardiseringsprocesser tydliggöra och visa hur riskerna fördelas mellan parterna. Nu har en standard för bussar utvecklas för hela den nordiska marknaden.
 
För att sätta sig in i hur en kollektivtrafikmyndighet arbetar har Alexander Paulsson suttit och arbetat på Skånetrafikens huvudkontor i Hässleholm.
 
– Det har varit lärorikt att se hur mycket som faktiskt är styrt av upphandlingar och marknadstänkande, säger Alexander Paulsson.

Attached files