Article highlighted

Markvärdeöverföring – K2-forskare undersöker finansieringsmodell

Markvärdeöverföring kombinerar begränsade finansiella resurser med höga investeringskostnader. På K2 pågår forskning om den för Sverige nya modellen som redan har väckt stort intresse.

Marköverföring, dess förutsättningar och konsekvenser och modellens betydelse som delfinansiering av infrastrukturen i Sverige. Det är forskningsfältet för Lina Olsson och Helena Bohman, projektledare på K2 och universitetslektorer på Fakulteten för kultur och samhälle på Malmö universitet.

Forskarna håller på att ta fram en dokumentredovisning och intervjuar olika aktörer inom de två kommuner som undersökningen gäller, nämligen i Lund och Nacka. Informanterna är de regionala tjänstemännen och representanter inom fastighetssektorn.

Arbetet med intervjuerna är omfattande och har föregåtts av samverkan genom arrangerade seminarier och fortsatt kontinuerlig dialog. Hittills har forskarna fokuserat på Lund, under våren fortsätter intervjudelen med Nacka.

– Det finns ett stort intresse för vår forskning bland dem vi har varit i kontakt med för att ta fram mer kunskap om markvärdeöverföring, Lina Olsson.

Det tar tid att sätta sig in i ett nytt forskningsfält för att förstå fenomenen. Forskarna har lagt ner mycket arbete för att få fram dokument, att skapa sig en överblick om den nya metoden och att sammanfatta befintlig forskning. Den diskursiva delen av rapporten avhandlar den svenska offentliga debatten om markvärdeöverföring. Nu har forskarna nått drygt halvvägs med delrapporten som snart kommer att kunna publiceras.

Forskningsresultaten kommer att spridas på en avslutande konferens med samverkande aktörer i slutet av året, via K2:s nyhetsbrev och vetenskapliga publikationer. Forskarna bedömer att rapporten kommer bli ett intresseväckande bidrag till att förstå förutsättningarna både för kollektivtrafikens byggnad och för stadsutvecklingen.

– Syftet är att få veta mer om markvärdeöverföring som är ett relativt nytt sätt att arbeta i Sverige där det finns behov av att veta mer. Vi ser att utsikterna att skapa ny kunskap är mycket goda och att vi kommer fram till användbara slutsatser, säger Lina Olsson.

Attached files