Article highlighted

Ministerbesök den 8 mars på K2

Under internationella kvinnodagen den 8 mars var Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth och besökte oss på K2

 

Under dagen fördes samtal om jämställdhet i transportsektorn. Kvinnliga studenter inom transport- och samhällsplanering diskuterade tillsammans med ministern om trafikplanering, hur kompensförsörjningen i branschen ska säkras och om hur utbildningarna kan göras mer attraktiva för kvinnor. Samtalet mynnande ut i många intressanta tankar inte minst om hur framtidens transportsystem kan bli mer hållbart och jämlikt. 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2