Article highlighted

När kollektivtrafiken byggs ut går fastighetspriserna upp

Ett sätt att mäta lokal utveckling är att titta på priserna på småhus. Priserna går upp i takt med bättre tillgänglighet till kollektivtrafik och annan service. Många värderar möjligheten till snabb och enkel pendling högt.

Detta visar ny forskning från en forskargrupp knuten till K2. Magnus Andersson och hans kollegor Helena Bohman och Eigo Tateishi, alla vid Malmö högskola, har undersökt kollektivtrafikens påverkan på lokal utveckling genom en geografisk analys av spårbunden kollektivtrafik och marknaden för småhus i Skåne under perioden 1995 till 2015.

När det blir lättare att pendla går huspriserna upp. Foto: News Øresund – Johan Wessman. © News Øresund.

Resultat:

  • Mark som ligger inom tio minuters cykelväg från en tågstation i Skåne har nästan fördubblats under perioden 1995 till 2015.
  • Bostadsmarknaden har framför allt ökat i de västra delarna av regionen i termer av pris och försäljningsvolym.

Pendla enkelt från Eslöv

- Anledningen till att vi tittar på fastighetsmarknaden är att vi tänker oss att människor som väljer att bo i vissa områden har en betalningsvilja. Många kan tänka sig att betala lite mer för boenden som ligger i närheten av arbetsmarknaden. Den betalningsviljan skiljer sig allt eftersom vi utvecklar kollektivtrafiken. Då ökar betalningsviljan, säger Magnus Andersson.

Magnus Andersson är projektledare för projektet

Han tar Eslöv som ett exempel. Här har betalningsviljan ökat vilket är starkt knutet till pendlingen. Priserna på hus har gått upp trots att arbetstillfällena inte blivit fler.

 - De som flyttar till Eslöv gör det för att man värderar möjligheten att kunna pendla enkelt till Lund och Malmö samt sedan januari 2017 även Helsingborg.

Jordbruksmark eller bostadsbyggande?

De områden som fått tillgång till nya stationer inkluderar områden som Triangeln och Hyllie i Malmö. Vid Triangeln är marken redan tätt använd och Hyllie är under exploatering. De nya områdena inkluderar även områden som Trelleborg, som innebär att en ny stad med pendlingsavstånd till Malmö får tillgång till pendlingståg.

Det finns även orter i norra Skåne som fått tillgång till spårbunden kollektivtrafik men där bostadsmarknaden varit betydligt svalare än i de västra delarna av regionen. Samtidigt som många vill bo i västra Skåne är det också här en stor del av regionen jordbruksmark finns.

Detta kan skapa målkonflikter mellan olika samhällsintressen.

- Hur hållbart är det att bygga på jordbruksmark? Denna målkonflikt talar ytterligare för vikten av långsiktiga strategier för markanvändning i anslutning till transportinvesteringar och planering av bostadsbyggande. Människor kan flytta på sig. Det är svårare att flytta på arbetstillfällen och alla kan inte jobba hemifrån, säger Magnus Andersson.

Pendling istället för hus på jordbruksmark

Forskningsresultaten kan vara direkt användbara för tjänstemän på regional och kommunal nivå som ansvarar för expansion av urbana miljöer och kollektivtrafikplanering. Detta gäller särskilt Region Skåne, men metoderna kan också appliceras på andra regioner som Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting.