Article highlighted

Närheten till kollektivtrafik påverkar fastighetspriser – särskilt i lägre prissegment

Fastighetspriset blir högre ju närmare stationen ett hus befinner sig. Det visar forskning vid K2 som nyligen publicerats i Journal of Transport Geography. Artikeln "The impact of regional commuter trains on property values: Price segments and income" är författad av Désiree Nilsson och Helena Bohman, K2 och Malmö högskola.

- Vi kan se att närheten till tågstation är viktigare i lägre prissegment. Om du har en hästgård på Österlen finns det andra faktorer som påverkar priset. Men i lägre prissegment har en familj kanske inte råd med två bilar utan den ena i familjen tar bilen och den andra tåget. Då påverkar närheten priset i högre utsträckning, säger Désirée Nilsson.

Kollektivtrafik som värdeskapare

Om en fastighet däremot ligger inom 200 meter från en pendeltågsstation kan man förvänta sig mer buller och stök, detta har då en negativ inverkan på värdet av fastigheten. Forskargruppen har också kunnat visa att närhet till motorväg påverkar fastighetspriser i ännu större utsträckning än närhet till kollektivtrafik. Detta beror förstås på att fler använder sig av bil än av kollektivtrafiken och dess påverkan är därför starkare.

Närheten till kollektivtrafik påverkar fastighetspriser Foto: TT Nyhetsbyrån

- Våra resultat visar att det finns nytta av infrastruktur utanför själva infrastrukturen. Detta är givetvis intressant för till exempel Sverigeförhandlingen. Tillgänglighet till kollektivtrafik påverkar samhället i övrigt och skapar värden utanför kollektivtrafiken, till exempel påverkan på just fastighetspriser, säger Désirée Nilsson.

Forskargruppen planerar att fortsätta studera hur en pendeltågsstation kan påverka fastighetspriser utifrån olika aspekter.

Ellen Albertsdóttir
kommunikatör K2