Article highlighted

Nationellt cykelcentrum nyhet i regeringens budgetproposition

Regeringens budgetproposition innehåller nya satsningar för mer hållbara transporter. Flera av förslagen är kända sedan en tid tillbaka, till exempel inrättandet av ett bonus-malus-system för lätta fordon och premie vid köp av elcykel.

I proppen finns också förslag på en förlängning av stadsmiljöavtalen som därmed blir en mer långsiktig lösning för finansiering av kollektiv- och cykelåtgärder i svenska städer. 1 miljard årligen avsätts för detta under perioden 2018-2029, vilket är samma summa som Trafikverket angett i förslaget till nationell plan för transportsystemet. K2 har ett pågående forskningsprojekt om stadsmiljöavtalen, både avseende effekter av de olika projekten som genomförs och av processen som sådan.  

Synergier mellan kollektivtrafik- och cykelforskning

I budgeten presenterades en nyhet inom transportforskningsområdet. Fem miljoner kronor per år 2018-2021 satsas på ett nationellt kunskapscentrum för cykelforskning. VTI ska vara administrativ värd för centrat som ska samla forskning och utbildning inom cykling, på liknande sätt som forskning och utbildning om kollektivtrafik idag samlas inom K2. Satsningen kommer förhoppningsvis leda till ökade möjligheter till synergier mellan kollektivtrafik- och cykelforskningen.