Article highlighted

Nu är det dags att lämna förslag på mindre K2-projekt

Projektförslag ska skickas till info@k2centrum.se senast den 15 oktober kl. 14.00.

Stockholms kollektivtrafik


K2 vill stärka forskningen om kollektivtrafik genom att snabbt fånga upp nya forskningsidéer och perspektiv. Därför uppmanar K2 partnerorganisationernas medarbetare att lämna in förslag på mindre K2-projekt. En rekommendation är att projekten förankras hos kollektivtrafikens aktörer. Med mindre K2-projekt avses till exempel;

  • forskningsaktiviteter som leder till publicering av vetenskaplig artikel eller rapport inom K2:s rapportserie;

  • framtagandet av projektansökningar för nya projekt som är avsedda att realiseras inom ramen för K2;

  • stöd för medverkan/koordinering av internationella projekt;

Projekten ska på ett tydligt sätt vara relaterade till K2:s forskningsinriktning för 2020-2024. K2:s föreståndare och forskningsledare finns tillgängliga för dialog.

Mer information om kriterier för mindre K2-projekt
Mall för ansökan om mindre K2-projekt

Attached files