Article highlighted

Ny internationell rådgivande grupp

För att förankra den forskning som bedrivs vid K2 i ett internationellt sammanhang har verksamheten knutit till sig en grupp högt ansedda akademiker från universitet runt om i världen som utgör K2:s internationella rådgivare grupp.

Järnvägsstation


Nästa år går K2:s verksamhet in i en ny fas med en delvis ny forskningsinriktning. Som stöd i det arbetet bildas en ny internationell rådgivande grupp bestående av ledande forskare med bred erfarenhet av kollektivtrafikstudier av olika slag.

Gruppen, vars uppdrag gäller för perioden 2020-2024, består av:
Carrey Curtis, Curtin University
David Banister, Oxford University
Graham Curie, Monash University
Karen Lucas, University of Leeds
Malene Freudendal Pedersen, Aalborg Universitet
samt Oded Cats från TU Delft.

- Det är väldigt glädjande att internationellt högt ansedda forskare vill vara med och utveckla K2 och kollektivtrafikforskningen i Sverige. De kommer att spela en viktig roll för oss i det fortsatta arbetet, inte minst när det gäller råd om långsiktig strategisk inriktning och internationella samarbeten, säger K2:s föreståndare John Hultén

Att den nya gruppen tillträder innebär samtidigt att uppdraget avslutas för den grupp av internationella rådgivare som funnits knuten till K2 under perioden 2015-2019.

- Jag vill framföra ett stort tack till våra internationella rådgivare som nu lämnar. De har spelat en oerhört viktig roll i att etablera K2 som forskningsorganisation under de gångna åren. Jag är glad att många av dem kommer att fortsätta vara engagerade i K2:s verksamhet, till exempel inom ramen för olika forskningsprojekt, fortsätter John Hultén.

Attached files