Article highlighted

Ny internationell rådgivande grupp

För att förankra den forskning som bedrivs vid K2 i ett internationellt sammanhang har verksamheten knutit till sig en grupp högt ansedda akademiker från universitet runt om i världen som utgör K2:s internationella rådgivare grupp.

Järnvägsstation


Nästa år går K2:s verksamhet in i en ny fas med en delvis ny forskningsinriktning. Som stöd i det arbetet bildas en ny internationell rådgivande grupp bestående av ledande forskare med bred erfarenhet av kollektivtrafikstudier av olika slag.

Gruppen, vars uppdrag gäller för perioden 2020-2024, består av:
Carrey Curtis, Curtin University
David Banister, Oxford University
Graham Curie, Monash University
Karen Lucas, University of Leeds
Malene Freudendal Pedersen, Aalborg Universitet
samt Oded Cats från TU Delft.

- Det är väldigt glädjande att internationellt högt ansedda forskare vill vara med och utveckla K2 och kollektivtrafikforskningen i Sverige. De kommer att spela en viktig roll för oss i det fortsatta arbetet, inte minst när det gäller råd om långsiktig strategisk inriktning och internationella samarbeten, säger K2:s föreståndare John Hultén

Att den nya gruppen tillträder innebär samtidigt att uppdraget avslutas för den grupp av internationella rådgivare som funnits knuten till K2 under perioden 2015-2019.

- Jag vill framföra ett stort tack till våra internationella rådgivare som nu lämnar. De har spelat en oerhört viktig roll i att etablera K2 som forskningsorganisation under de gångna åren. Jag är glad att många av dem kommer att fortsätta vara engagerade i K2:s verksamhet, till exempel inom ramen för olika forskningsprojekt, fortsätter John Hultén.

Attached files

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2