Article highlighted

Ny K2-studie om att kollektivtrafikavtal med syfte att öka resandet inte ger effekt!

Dagens incitament för påstigande var tänkt som ett sätt att stimulera till fler bussresor med kollektivtrafiken. K2-forskarna ville därför undersöka hur stora effekterna på antalet påstigande är. Denna nya studie indikerar att dagens kontrakt med påstigandeincitament i Skåne är verkningslösa.

Rapporten har författats av Andreas Vigren och K2:s projektledare Roger Pyddoke och har titeln “The impact on bus ridership of passenger incentive contracts I Swedish public transport”. Upphandlade avtal med passagerarincitament har under de senaste åren blivit allt mer populära i svensk kollektivtrafik.

Läs vidare här

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2