Article highlighted

Nya forskningsledare på K2

Nya forskningsledare på K2 från och med halvårsskiftet är Christina Scholten, Malmö högskola, Claus Hedegaard Sørensen, VTI, och Jan Persson, Malmö högskola. Uppdraget för de nya forskningsledarna är att skapa mer samarbete mellan olika forskningsprojekt vid K2 och fördjupa samarbetet mellan forskare och kollektivtrafikens aktörer.

Christina är docent i urbana studier och disputerad kulturgeograf. Hon har tidigare varit tillförordnad föreståndare för K2 och har medverkat i K2 på olika sätt sedan starten. Hennes huvudsakliga fokusområden inom K2 är Samverkan för förbättrad kollektivtrafik samt Resenärers attityder och beteenden, men hon har även kompetens inom området Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen.

Satsning på kollektivtrafikforskning! Christina Scholten är ny forskningsledare på K2.

- På K2 finns kunskap och nätverk och jag vill hjälpa till att knyta ihop trådarna. Det handlar om att jobba strategiskt med att länka olika personer och fånga upp signaler från branschen och forskarna, säger Christina Scholten.

Ökad internationalisering

Claus är disputerad inom statsvetenskap och har tidigare erfarenhet som forskningsledare och -koordinator från TØI och DTU. Han har också arbetat som tjänsteman och som konsult i Danmark. Claus huvudsakliga fokus är relaterat till K2:s forskningsområden Finansiering och styrning av kollektivtrafiken samt Samverkan för förbättrad kollektivtrafik, men han har även kompetens inom området Kollektivtrafikens bidrag till samhällsutvecklingen.

Claus Hedegaard Sørensen är ny forskare på K2

- Jag har varit på K2 som forskare ett tag och ser fram emot att jobba lite mer strategiskt och driva på utvecklingen. Jag hoppas på att få användning av de kontakter jag har runt om i Skandinavien och Europa, och på så sätt bidra till K2:s internationalisering., säger Claus.

Satsning på kollektivtrafikforskning

Jan är docent i datavetenskap och disputerad inom optimering. Han har nyligen avslutat ett uppdrag som prefekt vid institutionen för datavetenskap på Malmö högskola och är bland annat verksam inom forskning om Internet of Things. På K2 är Jan projektledare för ett projekt om informationsbaserad störningshantering och hans huvudsakliga fokusområden inom K2 är just Digitaliseringens möjligheter för informerad kollektivtrafik.

Jan Persson

- Kollektivtrafik, digitalisering och IT är mycket intressanta områden och det sker mycket. Jag räknar med att vara aktiv med att facilitera att personer och projekt kopplas ihop med varandra. Jag har erfarenhet av forskning både på djupet inom teknik och på bredden i tvärvetenskapliga sammanhang, och ser fram emot att lära känna nya personer och verka i nya sammanhang, säger Jan Persson.

De nya forskningsledarna tillträder 1 juli.

- Jag vill önska Claus, Christina och Jan varmt välkomna i sina nya roller. Tillsammans tillför de kompetens som avsevärt stärker K2:s position som Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik, säger John Hultén, K2:s föreståndare.

Förändringarna innebär att Anders Wretstrand, Désirée Nilsson, Robert Hrelja, Paul Davidsson och Lena Levin avslutar sina uppdrag som forskningsområdesledare.

- Innan vi tackar av dem för goda insatser ska vi dock avsluta vårens arbete, säger John Hultén.

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2