Article highlighted

Nya forskningsprojekt vid K2

Varje år finns det möljlighet att söka medel från K2 för mindre forskningsprojekt. I år tilldelas åtta projekt medel för att bedriva forskning om bl.a. resmönster, Malmöexpressen och möjligheter och hinder för artificiell intelligens inom kollektivtrafiken.

K2 har beslutat att ge stöd till åtta nya forskningsprojekt. Bedömningen av projekten har gjorts av K2:s ledningsgrupp utifrån en sammanvägning av projektets relevans, genomförbarhet och potential i förhållande till K2:s forskningsinriktning. Beslut om mindre K2-projekt fattas av K2:s föreståndare.
"Det är glädjande att kunna starta upp nya forskningsprojekt som både fördjupar och breddar K2:s forskning om kollektivtrafik", säger John Hultén, föreståndare för K2.
 
Beviljade projektförslag är:

 • Public Public Transport: Why do some authorities switch back to in-house production of public transport services?
  Projektledare: Karin Thoresson, VTI. Budget: 358.400 kr. Syftet med projektet är att undersöka de motiv m.m. som anges för att övergå till drift av kollektivtrafik i egen regi. I studien görs en jämförelse mellan Sverige, Danmark och Frankrike.
 • Nya resmönster vid regionala stomlinjesatsningar.
  Projektledare: Joel Hansson, LU. Budget: 350.000 kr. Projektet syftar till att analysera hur resandet med kollektivtrafik påverkas i de områden som blir av med sin närmsta hållplats i samband med stomlinjesatsningar.
 • Kollektivtrafik som investering i socialt kapital.
  Projektledare: Christina Scholtén, MAU. Budget: 350.000 kr. Projektet syftar till att översätta och operationalisera den forskning som finns om bedömningar av sociala effekter av kollektivtrafikåtgärder till en modell som är anpassad till praktisk transportplanering.
 • Policies for Reducing Car Traffic and their Problematization.
  Projektledare: Robert Hrelja, VTI. Budget: 300.000 kr. Projektet syftar till att identifiera mål och medel för minskad bilanvändning i städer, jämföra dessa mellan olika länder samt utarbeta policyrekommendationer för minskad bilanvändning i svenska städer.
 • Jämförelser mellan restidskvoter och generaliserad kostnad för bedömning av nyttan av kollektivtrafikåtgärder.
  Projektledare: Helena Svensson, LU. Budget: 350.000 kr. Projektet syftar till att analysera om kollektivtrafikens konkurrenskraft under- eller överskattas när denna bedöms utifrån metoderna restidskvot respektive generaliserad kostnad.
 • MalmöExpressen och målet om social hållbarhet.
  Projektledare: Anders Melin, MAU. Budget: 343.717 kr. Projektets syfte är att studera hur MalmöExpressen har påverkat resvanorna för invånare i socioekonomiskt utsatta områden och vilken betydelse det har fått för deras möjligheter att förverkliga mänskliga rättigheter.
 • AI and public transport: potential and hindrances.
  Projektledare: Jan Persson, MAU. Budget: 255.812 kr. Projektet syftar till att identifiera relevanta möjligheter med AI inom kollektivtrafikområdet, samt analysera effekter (inklusive risker) och hinder för att realisera potentialen.
 • Samverkan med effekter?
  Projektledare: Roger Pyddoke, VTI. Budget: 80.000 kr. Projektet avser genomförande av en förstudie om effekter av samverkansavtal mellan olika aktörer inom kollektivtrafiken.

 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2