Article highlighted

Nya forskningsprojekt vid K2

Under 2019 pågår arbetet med att ta fram nya forskningsprojekt som kan genomföras inom ramen för K2:s verksamhet från och med år 2020. K2:s styrelse har fattat beslut om finansiering av ett doktorandprojekt om punktlig tågtrafik och om tio projektskisser som nu erbjuds att gå vidare i processen. Ambitionen är att samtliga beviljade skisser ska utvecklas till färdiga projektförslag och genomföras. Totalt avsätts ca 45 miljoner kronor för att genomföra projekten.

Stockholms tunnelbana


- De projekt som ansökt om finansiering håller generellt en hög nivå, det visar att K2 som forskningsmiljö samlar många kompetenta forskare. Projektförslagen har också visat på en återkommande god förankring i kollektivtrafikbranschen, vilket borgar för forskning med hög relevans. I urvalsprocessen har vi både tagit hänsyn till det enskilda projektets potential och bejakat K2:s forskningsinriktning i sin helhet, berättar K2:s föreståndare John Hultén.

De projektskisser som nu erbjuds att gå vidare i processen mot färdiga projektförslag är:

 • Betydelsen av förändrad tillgänglighet till kollektivtrafik: Kombinerade metoder i praktiken.
  Projektledare: Helena Bohman, Malmö universitet
 • “Transit Oriented Development” (TOD) i tidiga planeringsskeden – förbättrade verktyg för att hantera samverkansutmaningar och den privata sektorns intressen
  Projektledare: Robert Hrelja, VTI

 • Att realisera ny mobilitet – en analys av samverkansprocesser som formar framtidens kollektivtrafik i städer
  Projektledare: Karolina Isaksson, VTI

 • Kommunikation av kollektivt resande i den digitala tidsåldern: Påverkan av digitalisering på olika resenärgruppers attityder, resbeteenden, och nöjdhet
  Projektledare: Johan Jansson, Lunds universitet

 • Framtidens integrerade och adaptiva kollektivtrafik
  Projektledare: Åse Jevinger, Malmö universitet

 • Innovationsarbetets organisering: Att lära från piloter och testlab i nordisk kollektivtrafik
  Projektledare: Dalia Mukhtar-Landgren, Lunds universitet

 • Innovation och teknologisk förändring på kollektivtrafikens marknader
  Projektledare: Alexander Paulsson, Lunds universitet

 • Tillgänglighet med kollektivtrafiken ur ett transporträttviseperspektiv
  Projektledare; Jean Ryan, Lunds universitet

 • ACCESS: Ny mobilitet för ett jämlikt kollektivtrafiksystem
  Projektledare: Anna Wallsten, VTI

 • Samverkan med effekter? Resande och kvalitetsutfall i samverkansavtal mellan operatörer och regionala kollektivtrafikmyndigheter
  Projektledare: Roger Pyddoke, VTI

Doktorandprojekt
Styrelsen fattade dessutom beslut att bevilja medel till ett doktorandprojekt om ”Punktlig tågtrafik i storstadsregionerna – en analys av förseningar på stationer och effekter av ändrade tidtabellsprinciper och effektiva resandeutbyten”. Carl-William Palmqvist från Lunds universitet är ansvarig projektledare för doktorandprojektet.

Ytterligare forskningsprojekt
Det kommer under hösten att finnas möjlighet att lämna in ytterligare förslag till nya, litet mindre, forskningsprojekt vid K2. Den möjligheten riktas särskilt till projekt som bedömdes positivt i den här första urvalsprocessen, men inte rymdes inom ramen för budgeten för större projekt. K2 välkomnar också projektförslag som adresserar frågor i K2:s forskningsinriktning som de nu beviljade projektskisserna inte täcker in. Deadline för ansökan om finansiering av mindre forskningsprojekt vid K2 är den 15 oktober.

Attached files