Article highlighted

Nya medarbetare

K2 hälsar två nya postdocs välkomna till kontoret i Lund!

Presentation och intervjuer med K2:s nya postdocs Chiara Vitrano och Chunli Zhao!

Genvägar till:

Chiara Vitrano  -  tillgänglighet och jämställdhet i kollektivtrafiken

Berätta lite om din bakgrund!
Jag har en master i sociologi från universitetet i Pisa och min mastersuppsats handlade om social och rumslig segregation av invandrare i förhållande till bilden av invandrare i media och urban säkerhetspolitik. Efter min mastersexamen fortsatte jag som doktorand vid Gran Sasso Science Institute i L'Aquila, där jag huvudsakligen studerade urbana ojämlikheter under handledning av  Professor Matteo Colleoni (Department of Sociology and Social Research, University of Milano-Bicocca). I min avhandling undersökte jag de ojämlikheter som är kopplade till mobilitet och tillgänglighet, med inriktning på tidsrelaterade nackdelar. Jag har även varit gästdoktorand vid institutionen för stads- och regionalplanering vid Technische Universität i Berlin, där jag fördjupade min kunskap om stadsrytmer och tidspolitik under ledning av prof. Dietrich Henckel.

Min doktorsavhandling, "Mobilità e disuguaglianze temporali: uno studio empirico sull'accessibilità e lavoro notto a Milano" (Mobilitet och temporära ojämlikheter: en empirisk studie om tillgänglighet och nattarbete i Milano) visar på betydelsen av den tidsmässiga dimensionen i studiet av tillgänglighet, särskilt med hänsyn till de framväxande temporära ojämlikheterna i den moderna staden. I synnerhet undersökte jag nattarbete och tillgänglighet till kollektivtrafik på natten för att bättre förstå de potentiella temporära nackdelarna och konflikterna.

Vad forskar du inom ramen för din postdoc?
Mina forskningsämnen är transportrelaterade nackdelar och sociala, rumsliga och tidsmässiga ojämlikheter, tillgänglighet till kollektivtrafik och vardagslivets rytm i staden.

Hur hamnade du i Sverige? 
Tjänsten vid K2/Malmö universitet matchar mina forskningsintressent helt och hållet: dels för att tjänsten är inriktad på kollektivtrafik i hållbara städer och regioner dels för att K2 anser att forskning om de sociala konsekvenserna av kollektivtrafik är relevant. Sverige är också ett land i framkant av hållbar mobilitet och alltså ett utmärkt sammanhang för att lära sig om kollektivtrafik och forska om den. Lund är den plats där tidsgeografi föddes och givet mitt intresse för tidsrelaterade ojämlikheter kan jag inte föreställa mig en bättre plats för att vidareutveckla min kunskap inom detta område.
 
Vad är för närvarande den mest spännande utvecklingen inom ditt forskningsområde?
Det finns många intressanta saker i mobilitetsstudier som fokuserar på transportrelaterade ojämlikheter. Bland dessa tror jag att forskning relaterad till nya mobilitetstjänster och som tittar på dess sociala konsekvenser och inverkan kommer att utvecklas starkt under de kommande åren.
 
Vilket är ditt favorit transportmedel?
Antagligen spårvagnen. Den är miljövänlig och infrastrukturen kring den är ett fascinerande inslag i det urbana landskapet. Och, naturligtvis, cykeln - när rätt cykelinfrastruktur tillhandahålls. Jag längtar efter ge mig ut och cykla runt i Skåne!

Chunli Zhao - mobilitetsutveckling med människan i fokus

Berätta lite om din akademiska bakgrund?
Jag har en tvärvetenskaplig bakgrund i stads- och mobilitetsstudier (kandidatexamen i landskapsarkitektur och master i stadsplanering). Under mina master blev jag intresserad av förhållningssätt och metoder inom stadsplanering där man utgår från människan. Min doktorsavhandling fokuserade på användarnas resebeteende, särskilt på cyklisters beteende i relation till stads- och samhällsmiljö, kultur och individuella faktorer. Under min doktorandtid så fick jag möjlighet att utvidga min tvärvetenskapliga förståelse och kunskap för och om stadsplanering, trafikstudier och samhällsvetenskap.

Varför valde du att göra din postdoc i Sverige?
Dels på grund av det perfekta jobbtillfället som dök upp på K2/Lunds universitet dels för att jag gillar Sverige och den kunskap som finns i landet. Jag är också imponerad av samproduktionen som genomförs på K2 och gillar verkligen att ingå i ett sammanhang med hög samverkansnivå. Jag ser på Sverige som ett samhälle som bryr sig om sina medborgare och där forskningen är en självklar del av samhällsutvecklingen.

Vad forskar du inom ramen för din postdoc?
Resebeteende, markanvändning, attityder och kultur.

Vad är för närvarande den mest spännande utvecklingen inom ditt forskningsområde?
Att titta på framtida mobilitet ur olika perspektiv är ett spännande forskningsområde. Framtida mobilitet blir allt svårare att förutsäga och simulera, men målet är fortfarande att utveckla passagerarorienterade mobilitetstjänster som måste vara hållbara för framtidens städer.

Den intensiva teknikutvecklingen släpper fram många innovativa alternativ som kan hjälpa människor att resa från A till B, förhoppningsvis på ett mer bekvämt och effektivt sätt. Det innebär emellertid också att en omvandlingsprocess pågår vad gäller framtida mobilitet vilket i sin tur innebär många utmaningar. Ett av mina forskningsintressen vid K2 är att fokusera på hur vanliga medborgare kommer att reagera på den förändrade mobiliteten och hur passagerarnas behov och förhoppningar tas i beaktande i mobilitetsutvecklingsprocessen och utvecklingen av regelverk.

Vilka är dina favoritmedel för transport?
Jag går eller cyklar helst!

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2