Article highlighted

Nya tekniska lösningar för anropsstyrd kollektivtrafik

Det bedrivs just nu många försök med nya tekniska lösningar för anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad ”Publik transport on demand”. K2s Fredrik Pettersson-Löfstedt har studerat och jämfört nio olika system för anropsstyrd kollektivtrafik som testas på olika platser i världen.

Resenär med mobiltelefon


- Det finns ännu ingen ny teknisk lösning som gör anropsstyrd kollektivtrafik mer effektiv, ur ett ekonomiskt perspektiv. Däremot är resenärerna, de som nyttjar de nya systemen, överlag väldigt nöjda, säger Fredrik Pettersson-Löfstedt.

Fredrik har bland annat bedrivit fältarbete i Sydney för att på plats studera hur nya tekniska lösningar fungerar i praktiken.

- Vi provade på hur det är att leva och resa med små barn i Sydney, utan tillgång till bil. Vi kunde konstatera att det finns flera administrativa hinder som försvårar för resenärerna, berättar Fredrik.

Trots att det är svårt att bedriva anropsstyrd kollektivtrafik med ekonomisk lönsamhet, oavsett teknisk lösning, är flera stora aktörer engagerade i teknikutvecklingen. Det tycks också finnas ett stort intresse hos offentliga aktörer som testar olika nya lösningar.

- Anropsstyrd kollektivtrafik kan vara motiverad om man sätter det i ett sammanhang och funderar på vilken roll kollektivtrafiken ska spela i samhället. De här lösningarna kan till exempel förbättra tillgängligheten för människor på landsbygden, för de som saknar eller inte kan köra bil, menar Fredrik Pettersson-Löfstedt.

Fredrik håller just nu på att analysera sina studier av olika tekniska lösningar för anropsstyrd kollektivtrafik och kommer senare i vår att publicera en rapport som sammanfattar resultaten.

Attached files