Article highlighted

Nytt faktablad: Så kan transportplanering bidra till ett mer jämställt samhälle

Kan kvinnor och män fixa ärenden på vägen till jobbet och på så sätt dela på vardagens ansvarsuppgifter? Är flickor och pojkars väg till fritidsaktiviteter lika säkra? Det är exempel på hur jämställdhetskonsekvensbedömning i transportplaneringen kan hjälpa till att ge alla, oberoende av kön, likvärdiga möjligheter och förutsättningar i samhället. Vårt nya faktablad "Så kan transportplanering bidra till ett mer jämställt samhälle" sammanfattar vår forskning inom området.

Vår forskning visar att det idag råder stor osäkerhet om hur jämställdhet ska integreras och de transportpolitiska målen om jämställdhet omsättas i den regionala transportplaneringen. JKB, jämställdhetskonsekvensbedömning, är ett verktyg för att analysera konsekvenserna av jämställdhet i planeringen och genomförandet av transportinfrastruktur.

Går det att göra ärenden på vägen till och från jobbet? Annars är risken att en person måste gå ned i arbetstid för att hinna med allt, och den personen brukar vara en kvinna.

Faktabladet "Så kan transportplanering bidra till ett mer jämställt samhälle" ger dig handfasta tips om hur du går tillväga vid bedömning av jämställdhetskonsekvenser och vilka jämställdhetspolitiska mål du har att utgå ifrån i arbetet. 

Anmäl dig till K2:s nyhetsbrev

Vi bjuder på konkreta och användbara forskningsresultat, aktuell omvärldsbevakning, koll på den senaste kollektivtrafikforskningen samt inbjudningar till fortbildande kurser och föreläsningar. Nyhetsbrevet ges ut cirka tio gånger per år.

Kalender från K2